Opiskelijakunta ja tutorit

Tutorit

KSYK:n tutoreiden ja tutoroinnin tavoitteena on auttaa ja ohjata uusia opiskelijoita lukion alkuun ja opiskeluihin yleisesti liittyvissä kysymyksissä. Tutorit ovat koulun alkaessa kertomassa koulun käytänteistä ja lukio-opiskelusta, vetämässä erilaisia ryhmäytysleikkejä ja ylipäätään tukemassa ja auttamassa ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoita lukuvuoden aikana. Tutorit myös pyrkivät lisäämään opiskelijoiden tutustumista toisiinsa niin oman ryhmän sisällä kuin koko koulunkin tasolla. Tutorit myös osallistuvat koulun markkinointiin tuleville hakijoille koulun infotilaisuuksissa ja avointen ovien päivänä. Tutorit ovat toisen vuoden opiskelijoita, jotka hakeutuvat, valitaan ja koulutetaan ensimmäisen vuoden keväällä tulevaan tehtäväänsä. Tutorit saavat toiminnastaan 2 opintopistettä ja erillisen todistuksen. Tutoreiden ohjaavana opettajana toimii Johanna Snellman, johanna.snellman@ksyk.fi

 

Opiskelijakunnan hallitus

Opiskelijakunnan hallitus pyrkii toiminnallaan lisäämään opiskelijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia koulussa. Opiskelijakunnan hallitus kuuntelee opiskelijoiden toiveita ja palautetta koulunkäyntiin liittyen ja pitää huolen, että opiskelijat tulevat kuulluksi koulun päätöksenteossa. Lisäksi se pääsee ideoimaan sekä ottamaan kantaa koulussa tehtäviin uudistuksiin oppien samalla yhteisten asioiden hoitamista. Keskeinen osa opiskelijakunnan hallituksen toimintaa on myös erilaisten tapahtumien, teemaviikkojen ja leikkimielisten kilpailujen järjestäminen opiskelijoille lukuvuoden ympäri.

Opiskelijakunnan hallituksen pj Meri Honkanen, meri.honkanen@ksyk.fi

Opiskelijakunnan hallituksen vpj Lili Papadopoulos, lili.papadopoulos@ksyk.fi

Opiskelijakunnan ohjaaja on opettaja Ville Kohvakka, ville.kohvakka@ksyk.fi