Opiskelu Ksykissä

Kulosaaren yhteiskoulussa voit opiskella suomenkielisellä, englanninkielisellä tai kaksikielisellä luokalla. Noudatamme suomalaista opetussuunnitelmaa, mutta opetusjärjestelyissä on koulukohtaisia painotuksia, jotka näkyvät laajan valinnaisainevalikoiman lisäksi esimerkiksi Science-opetuksessa, katsomusaineiden opetuksessa, teemaopinnoissa ja yhteiskuntaopin painotuksessa 9. luokalla.  Opinnoissa voi edetä myös osin normaalia opetussuunnitelmaa nopeammin (erityisesti matematiikassa ja englannissa). Aineenopettajien lisäksi koulumme asiantuntevat erityisopettajat ja oppilashuolto tukevat mielellään oppilaita tarvittaessa.

Työskentelytavoissa pyritään monipuolisuuteen ja eri aineenopettajat tuovat omia vahvuuksiaan myös työtapojen valinnassa esille. Kulosaaressa on kaunis ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet, joka mahdollistaa erilaiset vierailut ja monipuolisen yhteistyön muiden koulujen kanssa.

Koulussamme on monipuoliset opiskeluympäristöt ja niitä kehitetään jatkuvasti. Viimeiseksi on valmistunut uusi musiikkitalo “School of Rock” elokuussa 2017. Oppilaiden käytössä on opetustilanteissa nykyaikaiset opetusvälineet, joiden lisäksi he voivat käyttää tarkoituksenmukaisesti omia laitteita tai koulun tietokoneita. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään monipuolisesti oppimisen tukena ja koululla on aktiivisessa käytössä Googlen oppimisympäristö (esimerkiksi Classroom ja sivustot) sekä Wilma.

 

ksykin ARKi

Kulosaaren yhteiskoulussa on käytössä 5-jaksojärjestelmä. Lukuvuoden tärkeät päivämäärät voit katsoa lukuvuosikalenterista. Koulupäivät sijoittuvat klo 8.15-16.00 välille (poikkeustilanteissa klo 17.15 asti tai erityisohjelman takia pidempään). Oppitunnit ovat Kulosaaren yhteiskoulussa 75 minuuttia pitkiä, joka mahdollistaa monipuolisen opetuksen järjestämisen. Olemme liikkuva koulu.

Oppiaineita opiskellaan kurssimuotoisesti ja kursseja kertyy yläasteen aikana vähintään 90. Yksi kurssi voi jakautua useampaan eri jaksoon. Lähtökohtaisesti kurssit arvioidaan numeroarvioinnilla, mutta ainekohtaisia poikkeuksia on. Kokeista sairauden takia poissaolleille järjestetään säännöllisesti yläasteen yhteisiä “Test make up” -koetilaisuuksia (TMU).

Ajankohtaisista tapahtumista tai opiskeluun liittyvistä asioista tiedotetaan Wilman kautta sekä suomeksi että englanniksi. Wilmasta löytyy myös lukujärjestykset.  Luokanvalvojalla on erityinen tehtävä ryhmän perehdyttämisessä yläasteelle. Luokanvalvoja kulkee oppilaan rinnalla koko yläkoulun ajan ja tukee oppilasta opinnoissa.  Wilman lisäksi tietoa opiskeluista ja muista ajankohtaisista tapahtumista saa viikoittain oman luokan tunnilla (LV-tunti). Oman luokan tunnilla käsitellään myös muita ryhmän yhteisiä asioita tai niiden aikana saattaa olla muuta erityisohjelmaa. Jaksoittain järjestetään esimerkiksi KiVa-koulu tai Group spirit -tunteja.

Yhteydenpito koulun ja kodin välillä tapahtuu säännöllisesti Wilman ja sähköpostin kautta. Koulun kansliaan ja muuhun henkilökuntaan saa yhteyden helposti myös puhelimitse. Tämän lisäksi toivomme tapaavamme huoltajia koulun järjestämissä vanhempainilloissa, tavoitekeskusteluissa ja tapahtumissa. Perinteisesti koulun ja kodin välinen yhteistyö on aktiivista, joka näkyy myös vanhempainyhdistys KyKy ry:n toiminnassa.