Hakijalle

Toivotamme kaikki tervetulleiksi hakemaan oppilaaksi Kulosaaren yhteiskouluun!

Kulosaaren yhteiskoulun peruskoululuokilla 7‒9 on mahdollista opiskella suomenkielisillä, kaksikielisillä (suomi-englanti) ja englanninkielisillä luokilla. Englanninkielisten luokkien sisällä voi opiskella myös luonnontiede- ja teknologiapainotteisella luokalla. Oppilaaksi voivat hakea Helsingissä ja muissa kunnissa asuvat.

Koulun 7. luokilla on n. 190 oppilaspaikkaa, joista yli 100 on kaksikielisillä luokilla, yli 60 englanninkielisillä luokilla ja n. 25 suomenkielisellä luokalla.

Kaksikielisillä luokilla opiskellaan suomeksi ja englanniksi. Tavoitteena on saavuttaa erinomainen englannin kielen osaaminen tai ylläpitää jo olemassa olevaa kielitaitoa. Luokille on soveltuvuuskoe. Kaksikielisten luokkien yli sadasta aloituspaikasta n. 25 varataan Kulosaaren ala-asteen koulun kaksikielisestä opetuksesta Kulosaaren yhteiskouluun jatkaville.

Englanninkielisillä luokilla opiskellaan pääsääntöisesti englanniksi. Kaikki oppilaat opiskelevat myös suomea äidinkielenä tai toisena kielenä. Tärkeimmät käsitteet opitaan kahdella kielellä. Tavoitteena on säilyttää ja kehittää korkeatasoista englannin kielen taitoa ja samalla kehittää olemassa olevaa suomen kielen taitoa tai oppia suomen kieli sujuvaksi käyttökieleksi. Luokille on soveltuvuuskoe. Englanninkieliseen opetukseen hakevat voivat hakea lisäksi luonnontiede- ja teknologiapainotteiseen opetukseen (Science and Technology Class) soveltuvuuskokeen yhteydessä järjestettävällä erillisellä kokeella. Jos haluat lisätietoa Science and Technology -painotteisesta luokasta tai haluat osallistua kyseisen luokan soveltuvuuskokeeseen, otathan yhteyttä peruskoulun rehtori Richard Cousinsiin (richard.cousins@ksyk.fi). 

Suomenkielisille luokille voi hakea kuka tahansa. Oppilaat otetaan omalta oppilaaksiottoalueelta, ja luokkia täydennetään muualla asuvilla oppilailla. Luokille ei ole soveltuvuuskoetta.

Hakuaikatauluun ja hakuohjeisiin lukuvuodelle 2023-2024 sekä kuvaukseen koulun kaksikielisyydestä pääset viereisistä painikkeista.

Luokkatasojen 8 ja 9 luokkia täydennetään, jos luokilla on tilaa.

Lisätietoa oppilaaksiotosta 7. luokalla ja vapaista opiskelupaikoista 8. ja 9. luokille voit kysyä osoitteesta: oppilaaksi@ksyk.fi.