korkeakouluopinnot

Haluatko suorittaa jo nyt yliopisto-opintoja? Haluatko päästä kokeilemaan eri tieteenalojen opintoja yliopistossa jo lukion aikana? Haluatko kokeilla millaista verkko-opiskelu yliopistossa on? Mikäli vastasit kyllä, tutustu tarkemmin alla oleviin linkkeihin, joista löydät lisätietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarjoamista opinnoista lukiolaisille. Jos suoritat kokonaisia kursseja, ne voidaan pääsääntöisesti hyväksilukea osaksi lukio-opintojasi. Tarkista opintojen hyväksiluku kuitenkin aina omalta opinto-ohjaajaltasi. Kokonaisten kurssien lisäksi korkeakoulut tarjoavat myös monia mahdollisuuksia tutustua eri alojen opintoihin. Alla muutamia esimerkkejä, mutta tarjontaa on paljon laajemminkin. 

Jyväskylän yliopiston opintotarjonta lukiolaisille

TAT:n businesskurssit yhteistyössä korkeakoulujen kanssa

Humanistisen ammattikorkeakoulun opintotarjonta lukiolaisille

Helsingin avoimen yliopiston kurssitarjontaa

Kysy Unibuddy-opiskelijalähettiläiltä opiskelusta Aallossa

Tampereen yliopiston tarjontaa toisen asteen opiskelijoille

Oulun yliopiston kursseja toisen asteen opiskelijoille

Tiedelukutaidon kurssi (perehdytään korkeakouluopintoihin, tiedon hakuun ja arviointiin sekä kriittiseen ajatteluun)

Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston opiskelijoiden virtuaalihelppi matematiikan, fysiikan ja kemian opiskeluun

Korkeakoulujen lukiolaisille tarjoamien opintojen lisäksi voit suorittaa osana lukio-opintojasi MOOC (Massive, open, online course)-opintoja. Ne ovat avoimia verkko-opintoja, joita opiskelijat voivat halutessaan suorittaa joko kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen tarjonnasta. Opiskelu on itsenäistä koostuen yleensä erilaisten luentojen ja videoiden seuraamisesta, tehtävien tekemisestä ja verkkokeskusteluihin osallistumisesta.
Alla mainitut kotimaisten korkeakoulujen MOOC-opinnot hyväksiluetaan automaattisesti, mutta ulkomaisten MOOC-opintojen osalta opiskelijoiden tulee tarkistaa ensin opinto-ohjaajaltaan opintojen mahdollinen hyväksiluku. Opinnoista saa suoritusmerkinnän vain todistusta vastaan. Ulkomaisten MOOC-opintojen todistukset ovat yleensä maksullisia. Tämä kannattaa tarkistaa etukäteen, jos haluat opinnoista suoritusmerkinnän.

http://www.ilmastonyt.fi, sama englanniksi osoitteessa http://www.climatenow.fi/

Helsingin yliopiston Mooc-kurssiluettelo 

Matematiikkaa kaikkialla

Artificial Intelligence 

Helsingin yliopiston ja F-Securen yhteinen tietoturvakurssi

Edx.org

Futurelearn

Khan Academy