korkeakouluopinnot

Haluatko suorittaa jo nyt yliopisto-opintoja? Haluatko päästä kokeilemaan eri tieteenalojen opintoja yliopistossa jo lukion aikana? Haluatko kokeilla millaista verkko-opiskelu yliopistossa on? Mikäli vastasit kyllä, tutustu tarkemmin alla oleviin linkkeihin, joista löydät lisätietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarjoamista opinnoista lukiolaisille.

Kulosaaren yhteiskoulun opiskelijoilla on mahdollista suorittaa lukio-opintojen aikana korkeakoulu-opintoja ja niitä voidaan lukea osaksi lukio-opintoja enintään 20 opintopistettä. Osa opinnoista on maksuttomia, osasta peritään opintomaksuja. Kulosaaren yhteiskoulu voi maksaa maksullisia korkeakoulukursseja opiskelijoille alla olevien kriteerien täyttyessä. 

Koulun maksamalle korkeakoulukurssille osallistumisen kriteerit: 

– opiskelijan opinnot edistyvät suunnitelman mukaan

– opiskelijalla ei ole useita keskeytyneitä tai täydennettäviä kursseja/opintojaksoja

– korkeakoulukurssit liittyvät opiskelijan lukio- tai jatko-opintoihin 

– opiskelija sitoutuu suorittamaan kurssin kokonaisuudessaan

 Ilmoittautuminen maksullisille kursseille tapahtuu opon kautta, joka arvioi em. kriteerien pohjalta opiskelijan valmiuden opintoihin. Opiskelijan tulee siis ottaa yhteyttä omaan opinto-ohjaajaansa mikäli hän on kiinnostunut suorittamaan maksullisia opintoja ja toivoo koulun maksavan ne. Maksuttomien kurssien hyväksiluku kannattaa varmistaa opolta ennen opintojen aloittamista. 

Kulosaaren yhteiskoulu on sopinut Helsingin avoimen yliopiston kanssa yhteistyösopimuksen syksyllä 2022. Lukiolaisille soveltuvat Avoimen yliopiston kurssit löytyvät Helsingin yliopiston opintotarjontahausta, kun hakukriteeriksi laittaa kohderyhmän ”Soveltuu myös lukiolaisille” ja vastuuyksiköksi ”Avoin yliopisto”. Tässä linkistä  voitte selata lukuvuoden 2022-2023 lukiolaisille soveltuvia opintoja.

Halutessasi voit suorittaa korkeakoulukursseja myös muissa kotimaisissa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa. Ennen ilmoittautumista otathan yhteyttä opinto-ohjaajaasi varmistuaksesi, että kurssi voidaan hyväksilukea osaksi lukio-opintojasi. 

Korkeakoulujen lukiolaisille tarjoamien opintojen lisäksi voit suorittaa osana lukio-opintojasi MOOC (Massive, open, online course)-opintoja. Ne ovat avoimia verkko-opintoja, joita opiskelijat voivat halutessaan suorittaa joko kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen tarjonnasta. Opiskelu on itsenäistä koostuen yleensä erilaisten luentojen ja videoiden seuraamisesta, tehtävien tekemisestä ja verkkokeskusteluihin osallistumisesta. Alla mainitut kotimaisten korkeakoulujen MOOC-opinnot hyväksiluetaan automaattisesti, mutta ulkomaisten MOOC-opintojen osalta opiskelijoiden tulee tarkistaa ensin opinto-ohjaajaltaan opintojen mahdollinen hyväksiluku. Opinnoista saa suoritusmerkinnän vain todistusta vastaan. Ulkomaisten MOOC-opintojen todistukset ovat yleensä maksullisia. Tämä kannattaa tarkistaa etukäteen, jos haluat opinnoista suoritusmerkinnän.

-Helsingin yliopiston tarjoamat MOOC-kurssit, joista suosituimpia ovat olleet

-Ilmasto-MOOC, löytyy sekä suomeksi että englanniksi

-Matematiikkaa kaikkialla-MOOC

-Tekoaly/Artificial Intelligence-MOOC

-Tietoturva-MOOC

Yleisimmät ulkomaisia MOOC-kursseja tarjoavat tahot ovat:

-Edx.org

-Futurelearn

-Khan Academy