Mikä tiede- ja teknologialinja?

Tiede- ja teknologialinjan tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä luonnontieteistä ja antaa erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin. Opiskelijat voivat painottaa opiskelussaan joko tiedettä tai teknologiaa. Linjakohtaisilla opintojaksoilla pyritään teorian ja käytännön yhdistämiseen.  Lukio-opintojen aikana opiskelijan tulee suorittaa vähintää viisi linjakohtaista opintojaksoa saadakseen linjadiplomin. TT-linja tarjoaa tieteistä ja tekniikasta kiinnostuneille samoista asioista kiinnostuneen opiskelijayhteisön.

Opiskelussa painotetaan vierailuja, työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä sekä tietotekniikan hyödyntämistä. Teemme paljon yhteistyötä korkeakoulujen, organisaatioiden ja työelämän kanssa.  Opintojen aikana on mahdollisuus opintoretkeen ulkomailla.

Opiskelu Kulosaaren yhteiskoulussa on kaksikielistä. Tiede-ja teknologialinjalla pakolliset opinnot ovat suomenkielisiä. Valtakunnalliset ja koulukohtaiset valinnaiset opinnot tarjotaan linjan opiskelijoille englantirikasteisina tai kaksikielisinä. Ylioppilastutkintoon valmistavat opintojaksot tarjotaan aina suomeksi. Lue lisää KSYK:n kaksikielisyydestä.