Oppilaalle ja huoltajalle

Kulosaaren yhteiskoulun yläasteella oppilaita on noin 500. Kaikki koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan ja koulussa toimii aktiivinen oppilaskunnan hallitus sekä tukioppilaita. Kulosaaren yhteiskoulussa oppilas huomioidaan myönteisesti, sillä jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas. Kiusaaminen ei kuulu kouluumme.

Kulosaaren yhteiskoulun oppilaiden opiskelussa keskeistä ovat oppimisen ilo, laaja sivistys, aktiivisuus ja osallisuus. Koulumme tarjoaa tavoitteellisen oppimisympäristön, jossa oppilas voi hankkia monipuoliset tiedot ja taidot. Osaamisen kehittäminen sekä omien vahvuuksien löytäminen ja vahvistaminen on meille tärkeää. Virheistä ei kannata lannistua, vaan ottaa opiksi ja yrittää jälleen parhaansa. Yläasteella oppilas oppii ottamaan vastuuta itsestä ja omista opinnoista. Kaiken tämän teemme erilaisuutta kunnioittaen, empaattisesti ja toisia auttaen. Oman kouluyhteisön lisäksi arvostamme myös yhteisvastuuta. Pienetkin arjen teot tekevät maailman paremmaksi.

Jokaisella luokalla on oma luokanvalvoja, joka huolehtii luokkansa käytännön asioista (esim. ryhmän hyvinvointi, tiedotus, alle kolmen päivän mittaiset poissaolot). Lukuvuoden 2023-2024 luokanvalvojat löydät yhteystiedoista. Tämän lisäksi opetusta järjestävät innostuneet ja asiantuntevat aineenopettajat.