OPinto-ohjaus Kulosaaren yhteiskoulussa

Kulosaaren yhteiskoulussa jokaisen opettajan tehtävä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa. Sitä toteutetaan yhteistyössä erityisesti aineenopettajien, luokanvalvojan, erityisopettajien ja huoltajien kanssa. Opinto-ohjaajat ovat päävastuussa ohjauksen järjestämisestä. Opinto-ohjausta toteutetaan oppilaanohjauksen luokkatunneilla, pienryhmäohjauksena ja henkilökohtaisena ohjauksena.

Oppilaanohjausta opiskellaan yläkoulun aikana kaksi kurssia, joka jakautuu tasaisesti kolmen vuoden ajalle. Yläkoulun opinto-ohjaajat ovat tavattavissa koululla maanantaista torstaihin klo 9-15 sekä perjantaisin sopimuksen mukaan. Käänny opinto-ohjaajan puoleen koulunkäyntiin (esim. valinnaisaineisiin), jatko-opintoihin tai esimerkiksi kesätöihin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaajat ovat mukana koulun oppilashuoltoryhmässä. Opinto-ohjaajiin saat yhteyden Wilmalla, sähköpostilla tai puhelimitse. 

Satu Nevalainen

Opinto-ohjaaja: 7ADF, 8AF, 9ADF

satu.nevalainen@ksyk.fi

p. 040 552 9708

Kaisa Stenbäck

Opinto-ohjaaja: 7BCE, 8BC, 9BCE

kaisa.stenback@ksyk.fi

p. 050 436 56 01

 

Kaisa Macdonald

Opinto-ohjaaja: 7GH, 8DE

kaisa.macdonald@ksyk.fi

p. 050 442 1927

 

Ohjauksen sisällöt

Oppilaanohjaus on oma oppiaineensa, jonka luokkamuotoista oppilaanohjausta annetaan kaikilla yläasteen luokilla. Kulosaaren yhteiskoulun yläasteella luokkamuotoisen ohjauksen keskeiset sisällöt eri vuosiluokilla ovat: 
7. luokan keskeiset sisällöt
8. luokan keskeiset sisällöt
9. luokan keskeiset sisällöt
 • Itsetuntemus, vastuu ja vapaus
 • Omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet
 • Motivaatio, oppiminen ja opiskelutaidot
 • Sähköiset oppimisympäristöt ja tvt-taidot
 • Kansainvälisessä Kulosaaren yhteiskoulun kouluyhteisössä muiden kanssa toimiminen
 • Itsetuntemus, kyvyt ja taipumukset
 • Arvot, tavoitteet ja unelmat
 • Suomalainen koulutusjärjestelmä (alkeet)
 • Oman opintopolun rakentaminen
 • Työ ja ammatit
 • Työelämätaidot
 • Yrittäjyys
 • Työelämään tutustuminen (TET), osa I
 • Itsetuntemus, oma suunta
 • Unelmat, tavoitteet ja niiden saavuttaminen
 • Suomalainen koulutusjärjestelmä (syventävät tiedot)
 • Oman opintopolun rakentaminen
 • Ammatillinen koulutus
 • Lukiokoulutus
 • Opiskelu ja työskentely ulkomailla
 • Jatko-opintomahdollisuuksien selvittäminen ja eri vaihtoehtoihin tutustuminen
 • Yhteishaku
 • CV ja työhakemus
 • Tasa-arvo työelämässä
 • Työelämään tutustuminen (TET), osa II
Lisätietoa opinto-ohjauksesta löytyy perusopetuksen opetussuunnitelmasta, johon voi tutustua Tietopankissa.