OPinto-ohjaus Kulosaaren yhteiskoulussa

Kulosaaren yhteiskoulussa jokaisen opettajan tehtävä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa. Sitä toteutetaan yhteistyössä erityisesti aineenopettajien, luokanvalvojan, erityisopettajien ja huoltajien kanssa. Opinto-ohjaajat ovat päävastuussa ohjauksen järjestämisestä. Opinto-ohjausta toteutetaan oppilaanohjauksen luokkatunneilla, pienryhmäohjauksena ja henkilökohtaisena ohjauksena.

Oppilaanohjausta opiskellaan yläkoulun aikana kaksi kurssia, joka jakautuu tasaisesti kolmen vuoden ajalle. Yläkoulun opinto-ohjaajat ovat tavattavissa koululla maanantaista torstaihin klo 9-15 sekä perjantaisin sopimuksen mukaan. Käänny opinto-ohjaajan puoleen koulunkäyntiin (esim. valinnaisaineisiin), jatko-opintoihin tai esimerkiksi kesätöihin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaajat ovat mukana koulun oppilashuoltoryhmässä. Opinto-ohjaajiin saat yhteyden Wilmalla, sähköpostilla tai puhelimitse. 

Satu Nevalainen 040 552 9708

Opinto-ohjaaja: 7ADFH, 8ADF, 9AF

satu.nevalainen@ksyk.fi

p. 040 552 9708

Kaisa Stenbäck 050 436 5601

Opinto-ohjaaja: 7BCEG, 8BCE, 9BC

kaisa.stenback@ksyk.fi

p. 050 436 5601

Kaisa Macdonald 050 442 1927

Opinto-ohjaaja: 8GH, 9DE

kaisa.macdonald@ksyk.fi

p. 050 442 1927

Ohjauksen sisällöt

Oppilaanohjaus on oma oppiaineensa, jonka luokkamuotoista oppilaanohjausta annetaan kaikilla yläasteen luokilla. Kulosaaren yhteiskoulun yläasteella ohjauksen keskeiset sisällöt eri vuosiluokilla ovat: 

7. luokan keskeiset sisällöt

8. luokan keskeiset sisällöt

9. luokan keskeiset sisällöt

 • Itsetuntemus
 • Omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet
 • Motivaatio, oppiminen ja opiskelutaidot
 • Yläkoulussa opiskelu, sosiaaliset taidot
 • Sähköiset oppimisympäristöt ja tvt-taidot
 • Itsetuntemus, vahvuudet
 • Arvot, tavoitteet ja unelmat
 • Suomalainen koulutusjärjestelmä
 • Oman opintopolun rakentaminen
 • Työ ja ammatit
 • Työelämätaidot
 • Yrittäjyys
 • Työelämään tutustuminen (TET)
 • Itsetuntemus
 • Unelmat, tavoitteet ja niiden saavuttaminen
 • Suomalainen koulutusjärjestelmä
 • Oman opintopolun rakentaminen
 • Ammatillinen koulutus
 • Lukiokoulutus
 • Opiskelu ja työskentely ulkomailla
 • Jatko-opintomahdollisuuksien selvittäminen ja eri vaihtoehtoihin tutustuminen
 • Yhteishaku
 • CV ja työhakemus
 • Työelämään tutustuminen (TET)

Lisätietoa opinto-ohjauksesta löytyy perusopetuksen opetussuunnitelmasta, johon voi tutustua Tietopankissa.