TET

Työelämään tutustuminen (TET) on osa peruskoulun 8. ja 9. luokan opetussuunnitelmaa. Työelämään tutustuminen kestää kummallakin luokka-asteella viikon verran (lokakuu / toukokuu). Työelämään tutustuminen TET-jaksolla tarjoaa mahdollisuuden hankkia kokemuksia työelämästä ja työn hakemisesta. TET-jaksot antavat näkökulmia eri aloista ja siitä minne jatko-opinnoissa voisi hakeutua. Oppilaat hankkivat itse TET-paikan, mutta apua voi pyytää myös opinto-ohjaajalta. Oppilaat tekevät TET-jaksoista raportin. TET-jaksosta saatetaan keskustella myös muissa aineissa hyödyntäen TET:ssä kertyneitä kokemuksia. Oppilaat palauttavat sekä TET-sopimuksen kopion, että TET-todistuksen koululle opinto-ohjaajan ohjeistuksen mukaisesti.

Kulosaaren yhteiskoulussa toteutetaan myös yhden päivän mittainen työelämään tutustuminen koulun ruokalassa. Tutustuminen tapahtuu työparin kanssa ja kaikki yläkoulun oppilaat osallistuvat siihen. Tarkemmasta aikataulusta tiedottaa kunkin luokan luokanvalvoja, eikä sopimusta tarvitse tehdä.

Lukuvuonna 2022-2023 TET-jaksot ovat:

TET-jaksoon liittyvät lomakkeet ja tiedotteet löydät tietopankista

9. luokka 2.-6.10.2023

8. luokka 20.-24.5.2024