valinnaisaineet

Yläkoulussa opiskelu koostuu pakollisista ja valinnaisista kursseista. Ainoat alakoulusta yläkouluun jatkuvat valinnat ovat pitkät kielivalinnat eli tyypillisesti kolmannella luokalla alkanut A1-kieli ja neljännellä luokalla alkanut A2-kieli.

 Valinnaisainevalinnat tehdään ohjatusti Wilmassa. Ryhmien muodostumiseen vaikuttavat ryhmäkokojen rajallisuus ja valitsijoiden määrä. Tämän takia valintoja tehdessä oppilas valitsee myös varavaihtoehtoja ensisijaisen toiveen lisäksi. Kaikki kurssivalinnat ovat sitovia, eikä niitä vaihdeta kesken vuotta.

Kaikki Kulosaaren yhteiskoulun oppilaat valitsevat vuosittain yhden koko koulun valinnaisaineen. Näissä valinnaisryhmissä voi olla oppilaita kaikilta luokka-asteilta. Koko koulun valinnaista opiskellaan kolmen jakson ajan.

Lisätietoja valinnaisaineista ja valinta-aikatauluista saat omalta opinto-ohjaajaltasi.

7. luokka

7. luokalle valitaan

  • Koko koulun valinnainen
  • Lyhyt valinnaisaine, jos oppilaalla ei ole alakoulusta jatkuvaa toista A-kieltä ( A-ruotsi, A-saksa, A-ranska tai A-espanja)

Koko koulun valinnainen valitaan 1. jakson aikana.

Lyhyt valinnaisaine valitaan opotunneilla 2. jakson aikana.

Tämän lisäksi kaikki oppilaat voivat opiskella ylimääräisenä aineena Native English -kurssit 1-2 (8. ja 9. luokalla aine kuuluu valinnaisaineiden joukkoon. B2-kielen opiskelijat voivat valita Native English -kurssit ylimääräisinä kursseina, mikäli ryhmään mahtuu).

 

8. luokka

8. luokalle valitaan

  • Koko koulun valinnainen
  • Lyhyt valinnaisaine, jos oppilaalla ei ole alakoulusta jatkuvaa toista A-kieltä (A-saksa, A-ranska tai A-espanja) Huom. A-ruotsia opiskelevat tekevät tämän valinnan
  •  Pitkä valinnaisaine, joka on 7. luokalla alkanut B2-kieli tai muu valinnaisaine

Lyhyt valinnaisaine on yhden kurssin laajuinen.

Pitkä valinnaisaine on kahden kurssin laajuinen.

Valittavana olevat B2-kielet ovat espanja, saksa tai ranska. Valittu B2-kieli jatkuu koko yläasteen ajan. Valinta on sitova.

Huom. Jos oppilas valitsee B2-kielen, opiskelu alkaa 7.luokan keväällä. 

Koko koulun valinnainen valitaan 1. jakson aikana.

8. luokan valinnat tehdään 7.luokalla kevätlukukauden alussa.

8. luokan pitkien ja lyhyiden valinnaisaineiden kurssikuvaukset lukuvuodelle 2024-2025.

9. luokka

9. luokalle valitaan

  • Koko koulun valinnainen
  • 1-2 lyhyttä valinnaisainetta. Kahta A-kieltä opiskelevat valitsevat yhden, muut kaksi
  • Pitkä valinnaisaine, jos oppilas ei opiskele 7. luokalla alkanutta B2-kieltä

Lyhyt valinnaisaine on yhden kurssin laajuinen.

Pitkä valinnaisaine on kahden kurssin laajuinen.

Koko koulun valinnainen valitaan 1. jakson aikana.

9. luokan valinnat tehdään 8.luokalla kevätlukukaudella.

9. luokan valinnaisaineiden kurssikuvauksen lukuvuodelle 2022-2023.

 

 

Espanja

A-ESPANJA

Alakoulussa aloitettu pakollinen (A1) tai valinnainen (A2) kieli.

Kurssit: 1-8 (7-9. lk.) aEA1-8

Kursseissa on numeroarviointi.

B2-ESPANJA

Yläkoulussa 7. luokalla alkava valinnainen kieli (B2).

Espanja 1 (7. lk.) bEA1

Opitaan tervehtimään, kysymään kuulumisia sekä kertomaan perusasioita itsestä ja perheenjäsenistä espanjaksi. Tutustutaan substantiiveihin ja adjektiiveihin sekä niiden sukuun, monikon muodostukseen sekä säännöllisten verbien taivutukseen. Tutustutaan Espanjan maantieteeseen ja kulttuuriin. Harjoitellaan espanjan ääntämistä. Kurssissa on numeroarviointi.

Espanja 2-3 (8. lk.) bEA2- bEA3

Opitaan kertomaan koulusta ja oppiaineista sekä omasta päivärytmistä, vapaa-ajan vietosta ja harrastuksista. Harjoitellaan suullista viestintää arkipäivän tilanteissa (esim. kahvila, elokuvateatteri, kauppa) ja kirjoitetaan lyhyitä viestejä ja tekstejä. Opiskellaan eri olla-verbejä ja epäsäännöllisten verbien taivutusta sekä pronomineja. Tutustutaan espanjankielisen maailman eri maihin. Kursseissa on numeroarviointi.

Espanja 4-5 (9. lk.) bEA4-bEA5

Syvennetään espanjankielisten maiden kulttuurien tuntemusta, ja tutustutaan erilaisiin tapoihin puhua espanjaa. Laajennetaan sanavarastoa ja verbin taivutusta. Harjoitellaan ravintolassa ja hotellissa asioimista, junalipun ostoa sekä tien neuvomista. Opitaan kertomaan menneistä tapahtumista ja tulevaisuudensuunnitelmista. Kursseissa on numeroarviointi.

Päättöarvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteerejä. Mikäli oppilas huoltajansa pyynnöstä haluaa A2- tai B2-kielestä päättötodistukseen numeroarvioinnin sijaan suoritusmerkinnän, tulee siitä ilmoittaa koululle kunakin lukuvuonna sovittavaan määräaikaan mennessä kirjallisesti. Näin toimittaessa tulee 9. luokan viimeisen kurssin olla hyväksytysti suoritettu.

 

Ranska

A-RANSKA

Alakoulussa aloitettu pakollinen (A1) tai valinnainen (A2) kieli.

Ranska 1-8 (7-9. lk.) aRA1-8

Käsitellään monipuolisesti erilaisia teemoja mm. perheeseen, opiskeluun , matkustamiseen,
terveyteen, ympäristöön, ranskankieliseen kultuuriin ja perinteisiin liittyen. Rakenteita käydään läpi kokoavasti. tavoitteena sujuva suullinen ja kirjallinen kielitaito arkeen ja hieman vaativampiin tilanteisiin. Oppilailla mahdollisuus suorittaan ICGSE Foreign Language French – koe koulullamme 9. luokan päätteeksi. Kursseissa on numeroarviointi.

B-RANSKA

Yläkoulussa 7. luokalla alkava valinnainen kieli (B2).

Ranska 1-5 (7-9. lk.) bRA1-5

Käsitellään erilaisia arkielämään liittyviä teemoja mm. perheeseen, kouluun , matkustamiseen, kaupassa ja ravintolassa asiointiin, terveyteen, ranskankieliseen kultuuriin ja perinteisiin liittyen. Rakenteita käydään läpi kokoavasti. Tavoitteena hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito fraasitasolla arkisiin tilanteisiin. Kursseissa on numeroarviointi.

Päättöarvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteerejä. Mikäli oppilas huoltajansa pyynnöstä haluaa A2- tai B2-kielestä päättötodistukseen numeroarvioinnin sijaan suoritusmerkinnän, tulee siitä ilmoittaa koululle kunakin lukuvuonna sovittavaan määräaikaan mennessä kirjallisesti. Näin toimittaessa tulee 9. luokan viimeisen kurssin olla hyväksytysti suoritettu.

Saksa

A-SAKSA

Alakoulussa aloitettu pakollinen (A1) tai valinnainen (A2) kieli.

Saksa 1-8 (7-9. lk.) aSA1-8

Kursseissa on numeroarviointi.

B2-SAKSA

Yläkoulussa 7. luokalla alkava valinnainen kieli (B2).

Saksa 1-5 (7-9. lk.) bSA1-5

Tutustutaan kieleen kieliryhmänsä edustajana sekä opitaan mahdollisimman hyvä ääntäminen. Aihepiireinä mm. perhe, ruokailu, asioiminen erilaisissa palvelutilanteissa, matkustaminen, juhlat sekä saksankielisten maiden maantuntemus. Kommunikatiivinen kielioppi opitaan arkipäivän tilanteiden kautta. Kursseissa on numeroarviointi.

Päättöarvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteerejä. Mikäli oppilas huoltajansa pyynnöstä haluaa A2- tai B2-kielestä päättötodistukseen numeroarvioinnin sijaan suoritusmerkinnän, tulee siitä ilmoittaa koululle kunakin lukuvuonna sovittavaan määräaikaan mennessä kirjallisesti. Näin toimittaessa tulee 9. luokan viimeisen kurssin olla hyväksytysti suoritettu.

Native english

The goal of Native English is to expand the English program with the inclusion of voluntary courses dedicated to literature. The study of literature fosters critical reading and critical thought. Horizons are expanded through the vicarious experiences of characters and stories. Cultures are built on histories, legends and religions; literature embraces these and exposes students to these worlds. Literature strikes a balance with the immediacy of the media culture and enlarges the students’ sources of reference. Vocabulary is expanded and built through literature and writing skills are enhanced. The study of literature nurtures the imagination which in turn fosters creativity and innovation.

Native English 1-2 (7th grade) AIEN 1-2
Native English courses are extra courses offer an introduction to literature in the forms of short stories, poetry and novels. The courses are graded and culminate in a creative or classical book report at the end of the school year.

Native English 3-4 (8th grade) AIEN 3-4
Native English courses 3-4 are elective courses that deepen the student´s understanding of novels and classics. The courses introduce the classic literature essay and deepen the skill of literary interpretation. Effort, attendance, class participation, creative and classic literature projects and an end of year book report are all integral parts of these graded courses.

Native English 5-6 (9th grade) AIEN 5-6
Native English courses 5-6 are elective courses that are a continuation and expansion of the themes and genres taught in 8th grade. In depth analysis of the moral universe of characters, the symbolism and the universality of themes in the world of literature are taught as a mirror to reality past and present. Creative and literary interpretations of the chosen works and class projects will replace the end of year book report. Course grades and a final Native English grade are given.

Suomen kieli ja kirjallisuus

Draama (7. lk.) vDR1

Kurssi suoritetaan seitsemännellä luokalla. Kurssin opetuskieli on suomi.

Draama 1 -kurssin opetus painottuu osallistavan teatterin tekemiseen. Osallistavan draaman genreistä voidaan tutustua esimerkiksi prosessidraamaan, foorumteatteriin, työpajateatteriin tai tarinateatteriin. Lisäksi kurssilla tehdään perusharjoituksia, joiden tavoitteena on etsiä oppilaan omia ilmaisuvaroja, kasvattaa esiintymisrohkeutta sekä vahvistaa kykyä toimia ryhmässä, ottaa kontaktia ja reagoida toisten antamiin impulsseihin. Kurssilla harjoitellaan äänenkäyttöä, tehdään erilaisia liikeilmaisuun liittyviä harjoituksia sekä aisti-, kontakti-  ja rentoutumisharjoituksia. Oppilaat perehtyvät myös improvisaation perustekniikoihin. Draaman kurssit arvioidaan arvosanoilla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista osallistumista ryhmän työskentelyyn ja sitoutumista yhteisiin sääntöihin.

Draama 2 (8. lk.) vDR2

Kurssi suoritetaan kahdeksannella luokalla. Kurssin opetuskieli on suomi. Draama 2 -kurssin voi suorittaa ilman edeltävän draama 1 -kurssin suorittamista.

Draama 2 -kurssin opetus painottuu esittävän teatterin tekemiseen. Oppilas syventää tietojaan draaman ja teatteri-ilmaisun perusteista. Kurssilla tehdään erilaisia ääni-, liike-, aisti, kontakti- ja rentoutusharjoituksia, joiden kautta oppilaan itsetuntemus, esiintymisrohkeus ja ryhmätyötaidot kehittyvät. Lisäksi kurssilla tutustutaan erilaisiin improvisaatiotekniikoihin.  Kurssilla voidaan tehdä myös pieniä projekteja esimerkiksi lyhytelokuvia tai lyhyitä esityksiä koulun juhliin. Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista osallistumista ryhmän työskentelyyn ja sitoutumista yhteisiin sääntöihin.

Luova kirjoittaminen 1 (8. lk.) vÄI1

Kurssi suoritetaan kahdeksannella luokalla. Kurssin opetuskieli on suomi.

Luovan kirjoittamisen 1 -kurssin opetus painottuu oppilaan oman ilmaisurohkeuden vahvistamiseen ja omien luovien ilmaisutapojen löytämiseen. Kurssilla harjoitellaan sanataiteen ilmaisun perustaitoja sekä yksin, yhdessä että ryhmän kanssa. Myös kirjoitusprosessin eri vaiheisiin tutustuminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat kurssin keskeisiä sisältöjä. Kurssilla keskitytään kertovan tekstin ilmaisukeinojen harjoitteluun, mutta myös lyriikan ja draaman keinoja voidaan opiskella. Kurssin aikana tuotetaan erityyppisiä tekstejä, esimerkiksi kuvaus, lyhytproosa, novelli, satu, runo. Kurssin lopuksi voidaan koota portfolio. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin läpäiseminen edellyttää aktiivista osallistumista oppitunneille.

Luova kirjoittaminen 2 (9. lk.) vÄI2

Kurssi suoritetaan yhdeksännellä luokalla. Kurssin opetuskieli on suomi. Luova kirjoittaminen 2 -kurssin voi suorittaa ilman edeltävän Luova kirjoittaminen 1 -kurssin suorittamista.

Luovan kirjoittamisen 2 -kurssilla syvennetään oppilaan tietämystä sanataiteen ilmaisukeinoista ja genreistä. Omien persoonallisten ja luovien ilmaisutapojen käyttö vahvistuu, ja oppilas tulee entistä tietoisemmaksi omista luovuuden lähteistään. Kurssin aikana tehdään kirjallinen sanataideprojekti joko yksin, pareittain tai ryhmässä. Kurssin aikana voidaan myös tuottaa materiaalia koulun juhliin tai esityksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin läpäiseminen edellyttää aktiivista osallistumista oppitunneille.

Puheviestintä (9. lk.) vÄI3

Kurssi suoritetaan yhdeksännellä luokalla. Kurssin opetuskieli on suomi.

Kurssin aikana harjoitellaan vuorovaikutustaitoja sekä esiintymistä monipuolisesti erilaisissa yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa. Kurssilla painottuvat opiskelun ja työelämän viestintätaidot sekä oman ilmaisuvarmuuden kehittäminen. Kurssin aikana oppilaat tuottavat erilaisia puhe-esityksiä kuten erilaisia puheita. Kurssilla käsitellään puheviestinnän keskeisiä ilmiöitä, vuorovaikutuksen piirteitä sekä perehdytään erilaisiin puhekulttuureihin. Kurssin keskeisiä teemoja ovat esiintymisvarmuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, kuuntelun taito, esiintymisjännitys, äänenkäyttö ja rentoutuminen sekä palautteen antaminen, vastaanottaminen ja analysoiminen. Lisäksi harjoiteltavia teemoja ovat argumentointi, vaikuttaminen erilaisissa viestintätilanteissa, väittely, neuvottelu- ja kokoustaidot, työhaastattelu sekä ongelmanratkaisukeskustelu. Kurssilla perehdytään myös ryhmätyötaitoihin, suullisen esityksen laatimiseen, havainnollistamisvälineiden käyttöön sekä neuvottelutaitoihin. Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista osallistumista ryhmän työskentelyyn ja sitoutumista yhteisiin sääntöihin.

Business studies

Business Studies 1 (7th or 8th grade) vKP1

Students will be introduced to the world of business. They will research and present their findings on well known international businesses. Using their choice they will create and design a shop floor to sell products. Students will look into branding, logos and presentation material for a variety of companies and and get familiar with advertising. Course is graded as pass or fail. Passing the course requires active participation.

Business Studies 2 (8th grade) vKP2 

No previous experience required.

Now you have the skills to set up a company can you create a construction company to build me a new home? Are you good with money? Do you think you could invest it in the Stock Market? Students will analyze and present reasons why they gained/lost money and follow the ups/downs of an international company over a 12 week period. Course is graded as pass or fail. Passing the course requires active participation.

Business Studies 3 (8th or 9th grade) vKP3

No previous experience required.

Students will look into what makes a company run successfully. The students will take an in depth look into: types of organisations, PLC and Ltd, costs, revenues and profits, capital, loans and equity, book keeping, marketing and advertising, production and location. Course is graded as pass or fail. Passing the course requires active participation.

Psykologia (vain 9. lk)

Psykologia (9. luokka) vPS1

Peruskoulun valinnainen psykologian kurssi on johdatus ihmisen toiminnan, tunne-elämän ja ajattelun perusteisiin. Oppilas aktivoituu pohtimaan toimintansa ja ajattelunsa psykologisia perusteita. Lähtökohtana on psykologinen arkitieto, josta oppilaalla itsellään on jo runsaasti kokemusta. Oppilas tutustuu tiettyjen psykologian ydinkäsitteiden merkitykseen. Oppilas motivoituu tietoisesti arvioimaan, ohjaamaan ja suunnittelemaan toimintaansa ja ajatusprosessejaan: soveltamaan psykologiaa arkipäivän eri tilanteissa. Oppilas tuntee ja osaa arvioida erilaisia teorioita, selitystapoja ja näkemyksiä ihmisen toiminnan perusluonteesta. Työtavoissa painottuu avoin, keskusteleva, vuorovaikutteinen, elämän-läheinen lähestymistapa. Oppilas saa kurssista suoritusmerkinnän. Edellytyksenä suoritus-merkinnälle on läsnäolo, aktiivinen osallistuminen kurssiin ja itsearviointiin.

Filosofia (vain 9. lk)

Arkipäivän filosofiaa (9. luokka) vFI1

Peruskoulun valinnaisen filosofian kurssin tavoitteena on oppilaan tutustuttaminen filosofiseen ajattelutapaan. Jokainen ihminen on omalla tavallaan filosofi. Lähtökohtana on oppilaan oma intuitiivinen tieto filosofiasta – kurssi ei siis edellytä minkäänlaisia aiempia filosofian opintoja. Kurssin tehtävänä on auttaa oppilasta oivaltamaan oman filosofiansa perusteita ja rakennetta. Filosofian kurssi jakautuu sisällöllisesti kolmeen osaan: mitä filosofia on, kuka on filosofi, filosofian osa-alueet, filosofian peruskäsitteistö. Oppilas saa kurssista suoritusmerkinnän. Edellytyksenä suoritus-merkinnälle on läsnäolo, aktiivinen osallistuminen kurssiin ja itsearviointiin.

Art

Two dimensions (8th grade) VKU1

Students explore a range of two dimensional media, techniques and materials in practical art works. Students will produce a range of 3D work in various materials and become familiar with examples of sculpture, pottery and constructions from history. The pleasure of producing 3D objects will be emphasised. Grade are pass/fail.

Three dimensions (8th grade) vKU2

Students explore pottery, masks, sculpture and model making. Grade are pass/fail.

Photography (9th grade) vKU3

Make and present visual communications, which explore themes, issues and ideas using digital photography. Students produce a portfolio of digital photos based on themes such as light, movement and texture. Grade are pass/fail.

Video (9th grade) vKU4

Experiment with ideas in making and presenting video productions. Students work in groups to produce their own video film for presenting to the other groups on the course. Grade are pass/fail.

Music

Making Music 1-2 (8. lk.) vMU1-vMU2 

Monipuolinen kahden kurssin kokonaisuus 8. luokkalaisille tarjoaa koko kouluvuoden kestävän musikkikurssin. Kurssi jatkaa 7.-luokan musikkikurssista, sisältäen mm. soittamista, laulamista, kuuntelemista, keskustelua ja säveltämistä. Kiinnostuneille oppilaille tarjotaan mahdollisuus myös esiintyä koulun eri tilaisuuksissa. Muita projekteja, käyntejä ja konsertteja mahdollisuuksien mukaan. Kursseista on numeroarviointi jälkimmäisen kurssin lopuksi.

Making Music 3-4 (9. lk.) vMU3-vMU4

Monipuolinen kahden kurssin kokonaisuus 9.-luokkalaisille tarjoaa koko kouluvuoden kestävän musikkikurssin. Kurssi sisältää mm. soittamista, laulamista, kuuntelemista, keskustelua ja säveltämistä. Kiinnostuneille oppilaille tarjotaan mahdollisuus myös esiintyä koulun eri tilaisuuksissa. Muita projekteja, käyntejä ja konsertteja mahdollisuuksien mukaan. Kursseista on numeroarviointi jälkimmäisen kurssin lopuksi.

Rock/Pop Band 1 (8. lk.) vMU5 

Musikkikurssi niille, jotka haluavat edetä soitto- tai laulutaidoissaan ja edelleen kehittää ryhmäsoittotaitoja omalla tasollaan. Kurssilla käsitellään myös rock- ja populaarimusiikin historiaa soveltuvin osin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Rock/Pop Band 2 (9. lk.) vMU6

Musikkikurssi niille, jotka haluavat edetä soitto- tai laulutaidoissaan ja edelleen kehittää ryhmäsoittotaitoja omalla tasollaan. Kurssilla käsitellään myös rock- ja populaarimusiikin historiaa soveltuvin osin. Kurssi jatkuu Rock/Pop Band 1 -kurssista mutta ei vaadi aiempaa kokemusta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Rock/Pop Band 3 (9. lk.) vMU7

Musiikin jatkokurssi niille, jotka haluavat edelleen edetä soitto- tai laulutaidoissaan ja kehittää ryhmäsoittotaitoja omalla tasollaan. Kurssilla käsitellään myös rock- ja populaarimusiikin historiaa soveltuvin osin. Kurssi jatkuu Rock/Pop Band 2 -kurssista mutta ei vaadi aiempaa kokemusta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Käsityö

Vaatetus (7. lk.) vKS2

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan vaatteita omien ideoiden pohjalta. Opiskellaan kaavojen muokkaamista sekä vaateompelun perusasioita. Kurssissa on numeroarviointi.

Handmade (8. lk.) vKS3

Kurssilla suunnitellaan, kokeillaan ja toteutetaan erilaisia käsityötekniikoita oman valinnan mukaan. Vaateompelua, kankaanpainantaa, tuunausta, neulomista tai virkkausta oman suunnitelman mukaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Muodin huipulle 1 (8. lk.) vKS7 ja vKS8

Kurssilla opiskellaan vaatteen suunnittelua ja valmistusta oppilaan oman kiinnostuksen kohteiden mukaan. Kurssissa on numeroarviointi.

Muodin huipulle 2 (9. lk.) vKS9 ja vKS10

Kurssilla valmistetaan vaatteita ja asusteita omien suunnitelmien mukaan. Valmiit kurssityöt esitellään esimerkiksi näyttelyssä tai muotinäytöksessä. Kurssissa on numeroarviointi.

DIY – Do it yourself (9. lk.) vKS11

Kurssilla ideoidaan ja toteutetaan omia käsityöprojekteja joko itsenäisesti tai tiimeissä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Tekninen työ

Käsityö/Craft (7. lk) vKS1

Personal project using the hand tools, laser cutter, 3D printer, vinly cutter, and painting and polishing in the STEAM work space. Focus will be on idea generation and developement as well as getting used to the processes and skills involved in working with various materials. Example projects would be chainmail, walking staff, or ”tuning” things they already own.

Halki, poikki ja pinoon (8. lk.) vKS5

Tuotelähtöinen opetus vapaavalintaisia materiaaleja käyttäen. Idean kartoittaminen ja suunnitelman muokkaaminen eri tieteenaloja mukaillen. Tuotteen tekeminen suunnitelman mukaisesti huomioiden, että kokonaisuus toteuttaa työelämän ja yrittäjyyden näkökulmasta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Puusta pidemmälle (8. lk.) vKS6

Puun ominaisuuksien hyväksikäyttö oman arkisen kotikäyttöön tarvittavan tuotteen valmistamiseen, ja vahvistamaan oppilaan kiinnostusta oman työn suunnitteluun. Perehdyttää käsin tekemiseen, sekä innostamaan, kokeilemaan ja keksimään uusia kodin arkisia käyttötavaroita monipuolisesti materiaaleja yhdistelemällä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Tuhat tuumaa (9. lk.) vKS12

Tuotelähtöinen opetus yrittäjyyden näkökulmasta. Idea viimeistellään valmiiksi tuotteeksi tieteenaloja ja moninaisia materiaaleja yhdistelemällä. Tietoteknisten valmiuksien käyttö ja perinteisten innovaatioiden kehittäminen yhä parempien ratkaisujen löytämiseksi ja muokkaamiseksi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Metallityö (9. lk.) vKS13

Kurssilla syvennetään käsityön opetuksen tietoja ja taitoja, tutustutaan metalliin raaka-aineena ja toteutetaan oman metallityön valmistus alusta loppuun. Opetuksessa hyödynnetään käsityön menetelmiä ja tietotekniikkaa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Kotitalous

Cook and bake 1 (8. lk.) vKO1 ja VKO2

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan perusopetuksen taitoja ja tietoja. Kurssilla tutustutaan suomalaisen ruokakulttuurin erityispiirteisiin ja suunnitellaan ja toteutetaan ryhmässä juhla-ateria. Cook and bake 1 -kurssin kasvattaa oppilaita toiminnallisuuteen, yritteliäisyyteen, vastuullisuuteen sekä taloudellisuuteen. Kurssissa on numeroarviointi.

Cook and bake 2 (9. lk.) vKO7 ja VKO8

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan perusopetuksen taitoja ja tietoja. Opiskelijat pääsevät tutustumaan säilöntään, erityisruokavalioihin, kansainväliseen ruokakulttuuriin, juhlien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Cook and bake 2 -kurssin kasvattaa oppilaita toiminnallisuuteen, yritteliäisyyteen, vastuullisuuteen sekä taloudellisuuteen. Kurssissa on numeroarviointi.

Kansainvälinen keittiö 1 (8. lk.) vKO3

Kurssilla tarjotaan perustietoja erityisesti Euroopan maiden ruokakulttuureista sekä kehitetään ruoanvalmistustaitoja. Ruokia ja leivonnaisia valmistetaan käyttäen kunkin maan tyypillisiä raaka-aineita ja ruoanvalmistustapoja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Kansainvälinen keittiö 2 (9. lk.) vKO9

Tutustumme erityisesti Euroopan ulkopuolella olevien maiden ruokakulttuureihin ja niihin vaikuttaviin asioihin valmistamalla eri maanosille tyypillisiä ruokia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Everyday Gourmet 1 (8. lk.) vKO4

 
Kurssilla toteutetaan monipuolisia, nopeita ja helppoja aterioita sekä kerrataan ruoanvalmistus- ja leivontataitoja.  Tavoitteena on oppia valmistamaan nopeita ja helppoja arjen herkkuja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Everyday Gourmet 2 (9. lk.) vKO10

Kurssilla toteutetaan arjen monipuolisia, nopeita ja helppoja aterioita. Ruoissa hyödynnetään satokauden antimia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Pop up restaurant (9. lk.) vKO12

Kurssilla ideoidaan ja toteutetaan pop up -ravintola yhdeksi päiväksi. Kurssilla voidaan osallistua ravintolapäivä -tapahtumaan. Projektissa pääsee kokeilemaan käytännössä kaikkea ravintolan pitämiseen liittyvää toimintaa. Keskeisiä taitoja ovat ruoanvalmistuksen ohella yrittäjyys ja markkinointi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Hygieniapassi (9. lk.) vKO13

Kurssilla suoritetaan Eviran hygieniapassi. Kurssin suoritettuaan oppilailla on paremmat mahdollisuudet ja valmiudet työllistyä elintarvikealalla. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Vegekurssi (9. lk.) vKO14

Kurssilla opetellaan valmistamaan terveellisiä, monipuolisia,  sesonginmukaisia ja herkullisia kasvisaterioita ja leivonnaisia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Liikunta

Liikutaan yhdessä (7. lk.) vLI1

Kurssiohjelma suunnitellaan ryhmän toiveiden ja vuodenajan mukaan. Tällä kurssilla nautitaan liikunnasta ja iloitaan yhdessä. Kurssi arvioidaan arvosanalla.

Palloilu (8. lk.) vLI2 

Monipuolinen, lukukauden kestävä (yksi kurssi) palloilukurssi, jossa syvennetään jo aikaisemmin opittuja taitoja eri palloilulajeissa. Toteutetaan koulun lähiympäristössä. Kurssi arvioidaan arvosanalla.

Palloilu (8. lk.) vLI3

Monipuolinen, koko lukuvuoden kestävä (kaksi kurssia) palloilukurssi, jossa syvennetään jo aiemmin opittuja taitoja eri palloilulajeissa. Toteutetaan koulun lähiympäristössä. Kurssi arvioidaan arvosanalla.

Palloilu (9. lk.) vLI7

Palloilukurssilla syvennetään jo opittuja taitoja sekä kokeillaan uusia lajeja oppilaan toiveita kuunnellen. Osa oppitunneista pidetään koulualueen ulkopuolella tutustuen uusiin palloilulajeihin. Kurssi arvioidaan arvosanalla.

Fitnesskurssi (9. lk.) vLI5

Kurssin aikana perehdytään erilaisiin kuntoliikuntamuotoihin. Tunneilla testataan ja kehitetään kunnon osa-alueita. Oppilaan on mahdollista suunnitella oma harjoitusohjelma sekä toteuttaa sitä ajoittain. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Muut valinnaiset

Robotiikka (7. lk.) vTT1

Kurssilla harjoitellaan ohjelmointia, virtapiirejä, elektroniikka ja rakentamista esimerkiksi Lego-robottien ja microBittien avulla.

Valomiestoiminta (9. lk.) vVAL1

Valomiestoimintaan pyritään 7. luokalla. Kurssisuorituksen saamiseksi opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti valomiestoimintaan koko yläasteen ajan. Kurssin aikana tutustutaan valo- ja äänitekniikkaan sekä koulun eri juhlien suunnitteluun että toteuttamiseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Tukioppilastoiminta (9. lk.) vTO1

Tukioppilaaksi pyritään 7. luokalla. Kurssisuorituksen saamiseksi opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti tukioppilastoimintaan koko yläasteen ajan. Pääpaino toiminnassa on uusien 7. luokkalaisten ryhmäyttämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tukioppilaat ideoivat toimintaa yhteistyössä ohjaavien opettajien kanssa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Koko koulun valinnaiset

Koko koulun valinnaiset lukuvuonna 2020-2021

Koko koulun valinnaiset kurssit menevät jaksoissa 1-3 kerran viikossa torstaisin klo 14.15- 15.45. Voit valita alla olevasta listasta itseäsi kiinnostavan YHDEN kurssin.

Vkkv01 Väittelykerho
Haluatko harjoitella väittelytaitoja? Kerhossa valmistaudutaan sekä lukiolaisten Sokrates-väittelykilpailuun (Nufit), että yläkoululaisten
väittelyn SM -kilpailuun. Mukaan voi myös tulla vaikka kilpaileminen koulujen välisissä kisoissa ei kiinnostaisikaan.

Vkkv03 Vapaaehtoistyö
Anna hyvän kiertää! Tutustutaan vapaaehtoistyön eri muotoihin ja organisaatioihin. Tuetaan vanhuksia ja heikompia niin Suomessa kuin kansainvälisesti mm. tekemällä vierailuja

Vkkv12 Turisti-italia
Hyödyllisiä fraaseja matkailijalle italian kielellä, tapakulttuuria ja maantuntemusta.

Vkkv16 Käytös- ja tapakulttuuri
Millaisia käsieleitä ei kannata käyttää Ranskassa tai Egyptissä? Miten häitä ja hautajaisia vietetään vaikkapa Intiassa? Tapojen tunteminen ja kaunis käytös lisäävät toisten huomioon ottamista, keskinäistä arvostusta ja asioiden sujumista. Kulttuurien välisten erojen ja yhtäläisyyksien tunnistaminen ja tietoisuuden lisääminen ovat tärkeitä kansainvälisessä maailmassa. Kurssilla pohditaan myös uusien SOME-ympäristöjen hyvän käytöksen etikettejä ja vaikutuksia vuorovaikutukseen.

Vkkv21 Science Watch
Science watch will keep the finger of the students on the pulse of scientific development. Curiosity will have them ranging far and wide over current scientific events. Inquisitive minds will look deeper into areas of personal interest. Understanding will grow as they link up ideas into an ever growing conceptual framework. This information will also be communicated with the rest of the school.

Vkkv25 Filocafé
Tule mukaan yhteisölliseen, pohdiskelevaan, keskustelevaan ja tutkiskelevaan filosofiyhteisöön! Kurssi toteutetaan filosofisen kahvilakulttuurin periaatteiden mukaisesti (ks. https://en.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_Philosophique). Löydämme ongelman jokaiseen ratkaisuun!

Vkkv33 KSYK One School Band
A mixed group for everyone from 7th grade to lukio playing music together. Great for more advanced students, but complete beginners are welcome, too. Plenty of opportunities to perform in school events, especially the Christmas play. We play student requests and more. If you love music, this is for you!

Vkkv35 Art Club
Create fabulous art and design. Paint, draw and dream!

Vkkv38 Rakentelu
Suunnittele ja toteuta oma projekti pääasiassa teknisen työn materiaalein ja välinein.

Vkkv39 Fashion Design
Muotikuvasta vaatteeksi, mietitään omaa tyyliä, suunnitellaan ja ommellaan vaate tai asuste. Tehtävänä ja tavoitteena on kehittää
oppilaan tekemistä, ilmaisua ja suunnittelua. Oppitunnit ovat usein tuplatunteja, joten vapaa-ajan harrastus torstai-iltapäivisin on este
kurssivalinnalle.

Vkkv40 Movie Club
Kurssin aikana katsotaan sekä klassikoita että uudempia elokuvia osittain oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Elokuvista keskustellaan ja niistä voidaan kirjoittaa myös arvosteluita. Kurssiin voi sisältyä myös vierailuja. Oppitunnit ovat pääasiassa kaksoistunteja.

Vkkv42 Juoksukoulu
Tule harjoittamaan juoksutekniikkaa ja -kuntoasi.Treenit pääosin ulkona.

Vkkv44 Weekly Workout
Viikoittainen treeni, jossa hiki virtaa ja kunto kasvaa. Treenipaikka vaihtelee. Oppitunnit ovat usein tuplatunteja, joten oman lajin harjoitukset torstai-iltapäivisin ovat este kurssivalinnalle.

Vkkv45 Street Dances
Opi coolit muuvit Danceteam Internationalin ohjaamana. Katutanssia ja mahdollisesti ryhmän kiinnostuksen mukaan esiintymistä.

Vkkv46 Stadin ruokakulttuuri
Safkaa Stadista. Joka toinen kerta ollaan opintovierailulla ja joka toinen kerta kokkaillaan ja/tai leivotaan kotitalousluokassa. Käytännön kerrat liittyvät vierailukohteisiin. Tutustumiskohteiteina esim. helsinkiläinen kahvila, leipomo, ravintolakoulu ja etniset ruokakaupat. Tutustumme Helsingin monipuoliseen ruokakulttuuriin vierailujen ja ruoanvalmistuksen avulla. Joka toisella opetuskerralla valmistetaan teemaan liityviä ruokia ja joka toinen viikko tehdään vierailukäynti. Oppitunnit ovat usein tuplatunteja, joten vapaa-ajan harrastus torstai-iltapäivisin on este kurssivalinnalle.

Vkkv52 Ilmaisua ja esityksiä
Kiinnostaako esiintyminen? Haluatko kokemusta juhlien tekemisestä ja toteuttamisesta? Kurssilla tehdään yhdessä pieniä esityksia koulun juhliin, esim. puuro- ja joulujuhla. Kurssi ei edellytä musikaalisia tai taiteellisia lahjoja!

Vkkv54 Body and mind
Keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden. Rauhallisten kehon harjoitusten avulla pyritään löytämään myös mielen rentoutusta.

Vkkv56 Jooga
Rentouttavaa ja tasapainottavaa lempeää joogaa. Sopii kaikille, jotka haluavat rentoutua, vapautua stressistä, parantaa unen laatua ja voida paremmin.

Vkkv57 Mailapelikurssi
Kurssilla tutustutaan mailapelien saloihin harjoitellen ja pelaten. Ohjelmistossa tennistä, sulkapalloa, squashia, pesäpalloa sekä golfia.

Vkkv58 Matematiikkaklinikka
Matematiikkatutoreiden kanssa pidetty tukipaja, joka sopii läksyjen tekemiseen, kokeeseen harjoitteluun tai oppimisstrategioiden kehittelyyn. Erityisesti oppilaille, joilla on matematiikan kanssa haasteita.

Vkkv59 Vuosi yrittäjänä
Vuosi yrittäjänä -kurssilla kurssilaiset pääsevät harjoittelemaan työelämää ja kokeilemaan yrittäjyyttä ihan oikeasti! Kurssilla osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä oman kiinnostuksensa ja taitojensa mukaisen, oikealla rahalla toimivan Nuori Yrittäjyys -yrityksen. Toimiessaan yrittäjinä kurssilaiset oppivat työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä pääsevät soveltamaan oppimaansa käytännössä. Niin halutessaan kurssilaiset voivat osallistua erilaisiin yrittäjyyskilpailuihin ja -tapahtumiin.

Vkkv60 Retkeilyn ABC
Opi retkeilyn alkeet. Kurssilla on sekä teoriaa että pienryhmäharjoittelua ja päiväretki esim. Nuuksioon, jossa harjoitellaan retkeilytaitoja käytännössä.

Vkkv61 KSYK Mediakurssi
Kurssilla toteutaan koululle oma julkaisu kirjoittaen, valokuvaten, taittaen tai muilla tavoin luoden. Julkaisu toteutaan pääosin
itsenäisesti yhdessä muiden oppilaiden kanssa, ja oppilaat saavat itse päättää lehden sisällöstä. Julkaisu ilmestyy koulun nettisivujen
yhteydessä. Oppilaat ja opiskelijat toimivat osana KSYK:in sometiimiä.