Opiskelijalle

Kulosaaren yhteiskoulu on yleislukio, joka painottaa kansainvälisyyttä ja kieliä, kaksikielisyyttä, yhteiskunta- ja taloustieteitä, viestintää ja mediaa sekä luonnontieteitä. Lukiossa on yleislinja, yhteiskunta- ja talouslinja, englanninkielinen linja sekä tiede-ja teknologialinja.

Lukion yleislinjalla opiskelijat opiskelevat pakolliset kurssit suomeksi ja englanninkielisellä linjalla opiskellaan pakolliset kurssit englanniksi.Yhteiskunta-ja talouslinjalla sekä tiede-ja teknologialinjalle pakolliset kurssit opiskellaan suomeksi. Yleislinjalla ja yhteiskunta- ja talouslinjalla valtakunnallliset ja koulukohtaiset syventävät kurssit opiskellaan englantirikasteisesti. Tiede-ja teknologia linjan opiskelijoille valtakunnalliset ja koulukohtaiset syventävät kurssit tarjotaan englantirikasteisesti tai kaksikielisesti. Englanninkielisellä linjalla ko. kurssit opiskellaan kaksikielisesti. Ylioppilastutkintoon valmentavat abikurssit ovat kaikille suomenkielisiä.

Opiskelussa noudatetaan valtakunnallista lukion opetussuunnitelmaa ja lukion päätteeksi opiskelijat suorittavat suomalaisen ylioppilastutkinnon.