NÄYTTÖVIIKOT

Lukion näyttöviikko kestää kuusi päivää. Pääosa kirjallisista kokeista tai muista näytöistä on aamupäivällä (palkit 1-2,4-6,8), mutta kahtena näyttöviikon päivänä on myös iltapäivällä koe/näyttö (palkit 3 ja 7). Näyttöviikon aikataulut löytyvät lukiokalenterista.

 Jos opiskelija on pois kokeesta/näytöstä, siitä on ilmoitettava aineenopettajalle mielellään ennen näytön alkua, kuitenkin viimeistään näyttöpäivän aikana. Mikäli poissaolosta ei ilmoteta näyttöpäivän aikana, opiskelijan opintojakso katsotaan keskeytyneeksi (K) ja hänellä ei ole oikeutta osallistua uusintaan.  Jos opiskelija jättää kokeessa tyhjän vastauspaperin, arvosana voi opettajan harkinnan mukaan olla K (keskeytynyt), 4 tai hyväksytty arvosana, mikäli opintojaksolta on riittävästi muita suorituksia. Kokeessa voi olla minimipistemäärä, joka pitää saavuttaa saadakseen opintojakso suoritettua.

 Lukuvuonna 2023-2024 näyttöviikot järjestetään seuraavasti:

1. jakso (10.8.-1.10.2023); näyttöviikko 25.-29.9.2023

2. jakso (2.10.-27.11.2023); näyttöviikko 20.-24.11.2023

3. jakso (28.11.2023-4.2.2024); näyttöviikko 29.1.-2.2.2024

4. jakso (5.2.-7.4.2024); näyttöviikko 2.-5.4.2024

5. jakso (8.4.-1.6.2024); näyttöviikko 27.-31.5.2024

 

Yleisiä ohjeita näyttöviikon kokeita varten:

 • Opiskelija ilmoittaa opettajilleen lisäajan ja/tai erillistilan tarpeesta viimeistään jakson puolivälissä.
 • Mikäli opiskelijalla ei ole toimivaa tietokonetta, hänen tulee ilmoittaa asiasta Google Forms -kyselyn kautta määrättyyn päivämäärään mennessä. Forms-linkki ja erilliset ohjeet lähetetään rehtorien toimesta ennen jokaista näyttöviikkoa. Varakone noudetaan ennen kokeen alkua kirjaston sivareilta ja palautetaan myös välittömästi kokeen jälkeen sinne. Jos opiskelija ei ole ilmoittanut koneen tarpeesta etukäteen ja tulee näyttöön ilman konetta, hänet ohjataan tekemään näyttö seuraavassa uusinnassa.
 • Opiskelijan on itse laitettava laskin koetilaan ennen kokeen alkua.
 • Jokaisella opiskelijalla on oltava mukana omat kirjoitusvälineet, oma sanakirja, taulukkokirja, tietokone tai laskin, jos sen pitäminen kokeessa on sallittua. Nämä tarkistaa valvova opettaja.
 • KOKEESEEN EI SAA TUODA MITÄÄN OMIA PAPEREITA.
 • Opettajat selvittävät ennen oman aineensa koetta, millä kielellä tehtävät suoritetaan ja onko koe kirjallinen vai sähköinen.
 • Päällysvaatteet ja laukut on jätettävä omaan lokerikkoon kokeen ajaksi. Mahdolliset arvoesineet kerätään kokeen alussa luokan eteen. Kännykät suljetaan ja jätetään opettajan pöydälle.
 • Abitti-kokeeseen ei päästetä enää sisään opiskelijoita 15 min ennen kokeen alkua, jotta ehditään kirjautua järjestelmään ennen koeajan alkua eikä häiritä muita kokeen tekijöitä omalla buuttauksella.
 • Opiskelijat istuvat valvojan osoittamilla paikoilla.
 • Kokeen aikana keskustelu on kiellettyä; opettajalle saa esittää ainoastaan välttämättömät kysymykset.
 • Kokeesta ei saa poistua kesken koetta. Kokeesta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua kokeen alkamisesta. Tämä on myös ainoa aika, jolloin myöhästyneet päästetään sisään.
 • Vessassa käymiseen on pyydettävä valvojan lupa ja  noudatettava ohjeita esim. mihin vessaan mennään. 
 • Vilppi kokeessa, myös avunanto, johtaa automaattisesti kokeen hylkäämiseen.
 • Opettajat sopivat opiskelijoiden kanssa kokeidensa palautuksesta, jos kokeita ei palauteta keskitetysti.
 • Lounas tarjolla lukiolaisille klo  11.45-13.