Yleistä lukio-opinnoista

Lukio-kurssit jakautuvat pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Lukion valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti lukio-opintojen aikana opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia, joista pakollisia on 47 lyhyen matematiikan lukijoille ja 51 pitkän matematiikan lukijoille. Syventäviä kursseja on suoritettava vähintään 10.

Yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoiden on suoritettava lisäksi viisi syventävää tai soveltavaa kurssia yhteiskuntatieteiden ja taloustieteen alalta saadakseen YT-linjan suorittamisesta erillisen diplomin.

Tiede- ja teknologialinjan opiskelijoiden on suoritettava lisäksi vähintään viisi soveltavaa kurssia luonnontieteiden, matematiikan tai soveltavien tieteiden alalta saadakseen TT-linjan erillisen diplomin.

Opintojen suorittaminen ja ylioppilaskokeet

Lukiomme opiskeluohjelma on laadittu kolme vuotta kestäväksi. Opintojen suorittamiseen voi käyttää enintään neljä vuotta, mutta opintojen tarpeetonta venyttämistä tulee välttää. Opintojen pidentämisestä on keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa ja laadittava opintosuunnitelma, jotta opinnot jakautuvat tasaisesti koko lukio-opintojen ajalle.

3. vuoden suunnitelma

1. opiskeluvuosi: 30 kurssia

2. opiskeluvuosi: 30 kurssia

3. opiskeluvuosi: 15 kurssia

3,5 vuoden suunnitelma

1. opiskeluvuosi: 25-27 kurssia

2. opiskeluvuosi: 25-27 kurssia

3. opiskeluvuosi: 15-20 kurssia

4. opiskeluvuosi: 3-5 kurssia

4. vuoden suunnitelma

1. opiskeluvuosi: 23-25 kurssia

2. opiskeluvuosi: 23-25 kurssia

3. opiskeluvuosi: 20-23 kurssia

4. opiskeluvuosi: 10-15 kurssia

Viimeiselle täydelle opiskeluvuodelle suositellaan noin 15 kurssia, koska ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen on syytä varata aikaa.

Lukiokurssit valmistavat opintojen lopussa pidettäviin tutkintokokeisiin. Ylioppilastutkinto on suomeksi ja opiskelijan pitää osallistua vähintään 4 pakolliseen yo-kokeeseen suorittaakseen tutkinnon. Syksyllä 2020 lukion aloittaneiden osalta on hyvä huomioida, että yo-tutkinnon keväällä 2022 tai myöhemmin aloittavilla tutkintoon kuuluu viisi koetta. Lisäksi ylioppilastutkinnon suorittamisen edellytyksenä on lukio-opintoihin kuuluvien 75 kurssin suorittaminen. Suosittelemme kaikkia opiskelijoita suorittamaan päättötodistukseen vaadittavat 75 kurssia sekä osallistumaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon. Suomalaisella ylioppilastutkinnolla saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lisätietoa osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi

Jos opiskelijan suunnitelmissa on opiskella ensisijaisesti ulkomailla lukion jälkeen, suosittelemme selvittämään jo lukio-opintojen alkuvaiheessa kiinnostavien korkeakoulujen pääsyvaatimukset, sillä ne vaihtelevat maittain ja korkeakouluittain. Useimpien yliopistojen hakukelpoisuuden edellytyksenä on lukion oppimäärän suorittaminen sekä ylioppilastutkinto, jonka lisäksi koulut testaavat hakijan kielitaidon erillisellä testillä. Joissakin tapauksissa valinta perustuu lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon sekä kielikokeen lisäksi esimerkiksi erilliseen SAT-päättelytestiin.