Kulosaaren yhteiskoulu työpaikkana

Kulosaaren yhteiskoulu on peruskoulun luokat 7 – 9 ja lukion kattava yksityinen oppilaitos. Oppilaita peruskoulun luokilla on n. 455 ja lukiossa n. 475, sekä henkilöstöä n. 85. Koulu on erikoistunut kaksikieliseen opetukseen suomeksi ja englanniksi. Painotamme lisäksi yhteiskunnallisia aloja sekä luonnontieteitä. Meillä tärkeää on kansainvälisyys, yhteisöllisyys ja tavoitteellinen opiskelu. Henkilöstöltämme toivomme yhteistyötaitoja, kehittävää otetta työhön sekä kykyä motivoida oppilaita hyvässä hengessä. Meillä on sekä suomen- että englanninkielistä opetushenkilöstöä. Koulussa työskennellään motivoituneiden oppilaiden kanssa, hyvässä ilmapiirissä rennosti Kuliksen hengessä.

Vakituiset ja määräaikaiset

Täytettävistä tehtävistä ilmoitetaan TE-palveluiden verkkosivuilla, koulun www-sivuilla ja tarvittaessa lehti-ilmoituksilla. Päätökset määräaikaisesti täytettävistä tehtävistä tekee rehtori ja toistaiseksi täytettävistä koulun johtokunta.

 

S2-tuntiopettaja

Haemme peruskoulun suomi toisena kielenä -opettajaa ajalle 5.10.2021 – 4.6.2022. Tehtävään sisältyy peruskoulun suomi toisena kielenä -opetusta ja suomen kielen alkeiden opetusta 7. – 9. -luokkien oppilaille. Kurssimäärä (vuosiviikkotuntimäärä) on 8. Lisäksi koululla on usein tarjolla sijaistunteja. Arvostamme yhteistyötaitoja ja kykyä innostaa oppilaita. Työssä onnistumista tukevat yhteistyö osaavan ja aktiivisen aineryhmän sisällä, positiiviset oppilaat sekä koulun kannustava henki. Meillä on tarjolla  muun muassa ilmaiset kahvit, maanantaihedelmät ja henkilöstön etäjoogatunteja sekä koulun oma kuntosali.

Lisätiedot: apulaisrehtori Johanna Spencer, 050 3210 104, johanna.spencer@ksyk.fi.

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelo/CV viimeistään 15.9.2021 apulaisrehtorille sähköpostilla. Työhaastattelu pidetään maanantaina 20.9. tai tiistaina 21.9.2021.

Työsuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Sijaiset ja harjoittelijat

Lyhytaikaisia sijaisuuksia on koulussa tarjolla vaihtelevasti usein lyhyellä varoitusajalla. Voit ilmoittaa itsesi sijaislistalle lähettämällä sähköpostilla tietosi apulaisrehtorille osoitteeseen richard.cousins(a)ksyk.fi. Otamme vastaan harjoittelijoita eri oppiaineisiin Suomesta ja ulkomailta. Osa opettajistamme on suorittanut kenttäharjoittelun ohjaajan koulutuksen. Voit tiedustella harjoittelupaikkaa rehtorilta.

Siviilipalvelus

Meillä on palveluksessamme siviilipalvelusmiehiä. Voit tutustua paikkoihin Sivarikeskuksen www-sivujen kautta ja tiedustella paikkaa talous- ja hallintokoordinaattorilta.