Kaksikielisyys Kulosaaren yhteiskoulussa

Useista eri kulttuureista ja kielitaustoista tulevat oppilaat, opiskelijat ja opettajat sekä monipuolinen kieltenopetus luovat monikielisen kouluyhteisön, jonka yhteiset toimintakielet ovat suomi ja englanti. Koulun tapahtumat, juhlat ja muut tilaisuudet toteutetaan suomeksi, englanniksi tai kaksikielisesti. Virallisempi tiedottaminen tapahtuu suomeksi ja englanniksi. Suomenkielisille oppilaille tarjotaan mahdollisuus oppia sujuva englannin kielen taito ja suomen kieltä taitamattomille mahdollisuus opiskella englanniksi ja samalla oppia tehokkaasti suomea.

Suomenkielisellä luokalla opetus on pääsääntöisesti suomeksi ja englanninkielisellä luokalla englanniksi. Kaksikielisillä luokilla hyödynnetään opetuksessa sekä suomea että englantia. Käytännössä tämä voi näkyä esimerkiksi suomenkielisenä oppikirjana opetuksen ollessa useimmiten englanniksi tai päinvastoin. Kotitehtävät, projektit ja kokeet opiskelija voi tyypillisesti tehdä valitsemallaan kielellä. Se, mitä oppiaineita kaksikielisessä opetuksessa milläkin vuosiluokkatasolla opiskellaan suomeksi ja mitä englanniksi, vaihtelee lukuvuosittain ja opetusryhmittäin. Eri oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita riippumatta siitä, millä kielellä niitä on opetettu.

Kaksikieliset luokat

Opetuksesta ⅓ suomeksi, ⅓ englanniksi ja ⅓ opettajan ja ryhmän valitsemalla kielellä. Äidinkieli opetetaan suomeksi. Kuvataide ja musiikki opetetaan englanniksi. Suomenkielisille oppilaille tarjotaan mahdollisuus oppia sujuva englannin kielen taito ja suomen kieltä taitamattomille mahdollisuus opiskella englanniksi ja samalla oppia tehokkaasti suomea.

englanninkieliset luokat

Englanninkieliselle luokalle tukea suomen opintoihin: äidinkielen tai S2-opintojen lisäksi kotitalouden kurssit 1 ja 2 sekä liikunta ja opinto-ohjaus opetetaan valtaosin suomeksi. Lisäksi yhteiskuntaopin 9. luokan yksi kurssi opetetaan suomeksi tai ainakin kaksikielisesti. Muut aineet opetetaan valtaosin englanniksi.

Suomenkielinen luokka

Suomenkielisellä luokalla musiikki, kuvataide ja kaksi kurssia kotitaloutta opetetaan englanniksi. Lisäksi YH4-kurssi ja Helimun ovat kaikille englanniksi. Muut aineet opetetaan suomeksi. Ruotsirikasteinen opetus kaikilla luokilla: Liikunnan 2. kurssi ja kotitalouden 3. kurssi opetetaan ruotsirikasteisesti.