Oppilaskunta

Oppilaskunta on oppilaidemme kanava vaikuttaa siihen, miten kouluamme voisi parantaa. Joka syksy jokaiselta yläasteen luokalta valitaan luokanvalvojan tunneilla kaksi jäsentä oppilaskuntaan. Toinen heistä toimii varsinaisena jäsenenä ja toinen varajäsenenä. Oppilaskunta valitsee tämän jälkeen omassa kokouksessaan hallituksen jäsenet, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa Jaakko Linkoheimo (jaakko.linkoheimo@ksyk.fi) yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Oppilaskunnan päätehtäviin kuuluu oppilaiden elämän tekeminen hauskemmaksi ja yhteishengen parantaminen. Oppilaskunta järjestää monia tapahtumia vuoden aikana, suurimmat näistä ovat yleensä Spirit week ja ystävänpäivä. Oppilaskunta tekee myös yhteistyötä lukion opiskelijakunnan kanssa.

The student council

The student council is our school’s way of engaging the students on how the school could be improved. Every year two students from each class in the lower secondary are voted into the student council in their homerooms. One acts as an actual member who participates in every meeting, and one is a reserve to act as a replacement in case the actual member can’t make it. The student council then within itself selects the board members, which include a chairperson, a vicechair, and a secretary. Jaakko Linkoheimo leads the student council with the chairperson.

The student council’s main objective is to make life more fun for the students and to improve school spirit. It does this by for example organizing events throughout the school year such as Spirit Week and Valentine’s Day. The student council also works closely with the upper school student council.

tUKIOPPILAAT

Tukioppilaat ovat erityisesti uusien 7. luokkalaisten tukena. Tukaritoimintaa järjestetään, jotta uusilla oppilailla (ja vanhoillakin) olisi helpompi olla koulussa, löytää kavereita ja tutustua paremmin toisiinsa. Tukioppilaan toimintakausi alkaa valinnasta, joka tapahtuu 7. luokan keväällä maalis-huhtikuun aikana. Varsinainen toiminta alkaa kuitenkin vasta 8. luokalla. Sitä ennen tukarit lähinnä tutustuvat toisiinsa ja saavat perehdytystä tuleviin tehtäviin.

Tukarit järjestävät vuoden aikana erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja esimerkkeinä mm. ryhmäytys uusille 7. luokkalaisille Vartiosaaressa, Ystävänpäivän pukeudu pinkkiin päivä, Friendship week ja Super-seiskat. Tukarit ideoivat ohjelmaa oman innon ja tarpeen mukaan. Yhteistyötä tehdään etenkin oppilaskunnan kanssa.

Toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä tukioppilaita ohjaavaan opettajaan Kalevi Kurroseen (kalevi.kurronen@ksyk.fi). Lisätietoa voi pyytää myös esimerkiksi omalta luokanvalvojalta tai tukioppilailta. Jos olet edes vähän kiinnostunut tukaritoiminnasta, kannattaa hakea mukaan!