Yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä ohjelmoinnin osaajista on pulaa. Teknologiateollisuuden arvion mukaan lähivuosina puhutaan jopa 20 000 osaajan kokonaistarpeesta, ja kilpailu IT-alan erityisosaajista on niin kovaa, että he voivat käytännössä valita työpaikkansa itse. Ohjelmistojen ja pelien kehittämistä pidetään edelleen salaperäisenä ja vaikeana, vaikka nykypäiväisillä työkaluilla se on yhä helpompaa.

KSYK:n TT-linja onkin vastannut tähän huutoon järjestämällä nelosperiodissa ohjelmistoyritys Eficoden kanssa yhteistyöprojektin “Koodi101“, jossa Eficoden ammattilaiset opettavat TT-linjan halukkaille opiskelijoille, miten nykyaikaisia tietokoneohjelmistoja oikeasti tuotetaan. Nelosperiodin aikana käydään läpi yleiskatsaus koodiammattilaisen työhön, ja sen lopuksi toteutetaan oma projekti, jossa päästään hyödyntämään mm. Eficoden palvelimia ja mittauslaitteita. Odotamme innolla, minkälaisiin projekteihin tämän lukuvuoden TT-linjalaiset päätyvät!