Ohjaus ja tuki

Opiskelijan tuessa ja ohjauksessa ovat mukana opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja, eri aineiden opettajat ja myös koulun muu henkilökunta. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, josta vastaa ryhmänohjaajaksi nimetty opettaja. Ryhmänohjaajat tapaavat oman ryhmänsä keskiviikkoisin ryhmänohjaajan tuokiossa, jossa informoidaan opintoihin ja koulun arkeen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Ryhmänohjaaja on tavoitettavissa parhaiten Wilman kautta.

Lukiossamme toimii opiskelijahuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti kouluvuoden aikana. Ryhmään kuuluvat kuraattorit, terveydenhoitaja, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, koulupsykologi ja lukion rehtorit. Opiskelijahuoltoryhmän tehtävänä on tukea lukiolaisten hyvinvointia sekä kehittää koulun yhteisöllisyyttä ja yleistä viihtyvyyttä. Ryhmän jäseniin voi ottaa yhteyttä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Opintojaksomuutokset sekä opintosuunnitelmien muutokset tehdään opinto-ohjaajien kanssa. Jos opintoihin, elämään tai tulevaisuuteen liittyvät asiat mietityttävät, opinto-ohjaajaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostilla. Opinto-ohjaajat tavoittaa koululta pääsääntöisesti maanantaista torstaihin klo 9 – 15 sekä perjantaisin ajanvarauksella.

Erityisopettaja antaa yksilöllistä ohjausta erilaisissa opiskelutekniikoihin liittyvissä asioissa. Hän tekee kaikille lukion aloittaville lukiseulan,  tarvittaessa tarkemman lukitestin ja siihen liittyvät lausunnot ylioppilastutkintolautakunnalle ja konsultoi opiskelijoita ja haluttaessa myös huoltajia luki-tuloksista. Erityisopettaja on tavattavissa koululla päivittäin.

Jos opiskelijalla on pulmia koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin, päihteisiin, ajankäyttöön tai elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa, voi opiskelija tai hänen huoltajansa ottaa yhteyttä kuraattoreihin. Kuraattorit ovat tavattavissa koululla koulupäivisin.

Koulupsykologi tukee ja ohjaa opiskelijaa mielenterveyteen, toimintakykyyn ja tunne-elämään liittyvissä asioissa sekä antaa psyykkistä keskustelutukea. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa opiskelijan jollekin toiselle opiskelijahuollon edustajalle tai koulun ulkopuolisen tahon piiriin. Koulupsykologi on tavattavissa koululla maanantaisin ja keskiviikosta perjantaihin.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia. Se koostuu
– vuosittaisista terveystarkastuksista lukion ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille
– kutsuntatarkastuksista yhteistyössä lääkärin kanssa 
– rokotusohjelman mukaisista rokotuksista huolehtimisesta, tarvittaessa myös muut ns.matkailija-/ influenssarokotteet
– seksuaaliterveyden edistämisestä mm. ehkäisyn aloitukset
– monialaisesta yhteistyöstä mm. opiskelijahuollon, lääkärin, avopuolen ja erikoissairaanhoidon kanssa

Terveydenhoitaja on tavattavissa maanantaista perjantaihin. Ilman ajanvarausta terveydenhoitajan ajat ovat ma-pe klo 9.30 – 10.00 ja ke klo 13.00 – 13.30.

Opiskelijahuoltoryhmän sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ksyk.fi

Lukion opiskelijahuoltoryhmän yhteystiedot
Riitta KaistoOpinto-ohjaaja, Apulaisrehtori 21b0400 808 351
Pilvi KantolaOpinto-ohjaaja22d, 22e, 21a, 21d, 20c, 20d, 19abcde050 409 7858
Marjo MurajaOpinto-ohjaaja22b, 22c, 22f, 21e, 20a, 20b, 19abcde050 593 4080
Kaisa MacdonaldOpinto-ohjaaja22a, 21c, 20e050 442 1927
Taru AlkioErityisopettaja050 350 1218
Meri MiettinenKuraattori0400 844 587
Santtu PerkiöYhteisökuraattori050 321 0104
Johanna WestinTerveydenhoitaja050 310 5596
Mari AlkilaTerveydenhoitajaPaikalla torstaisin ja perjantaisin040 334 0381
Kia AarnioKoulupsykologi050 512 5089