20.5.

Tämän vuoden yritysyhteistyökurssin (Lsbs3) kumppanina oli John Nurmisen säätiö. Kurssin projektiryhmien tavoitteena oli suunnitella keinoja markkinoida säätiön järjestämää itämeripäivää, jonka tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta Itämeren tilasta. Haasteeseen kuului myös itse Itämeripäivän sisällön suunnitteleminen valitulle kohderyhmälle.

 

Kurssilaiset esittelivät töitään säätiön projektipäällikölle Kirsi Kurki-Miettiselle. Ideoiden kirjo oli laaja. Itämeripäivää vietetään 26.8.2021, joten silloin nähdään miten kurssilaisten ideat jalostuvat käytäntöön. Suuret kiitokset säätiölle hienosta aiheesta. Nähdään Itämeripäivän tapahtumissa!