18.5.

Markkinoinnin kurssin (Lsbs1) kurssin opiskelijat saivat tehtäväkseen laatia myyntisuunnitelmat MeridentOptergon tuotteille.  Yritys valmistaa korkeatasoista optiikkaa ammattikäyttöön mm. hammaslääkäreille ja kirurgeille. Tavoitteena oli pohtia myynnin kanavia ja käytännön myynnin keinoja erityyppisille asiakkaille. Toimitusjohtaja Antti Ulvio antoi palautetta suunnitelmista ja voidaan todeta, että suunnitelmissa oli monia hyviä oivalluksia! Kiitämme Merident Oy:tä hienosta myyntihaasteesta!