Opintosuunnitelma ja kurssivalinnat

Opintosuunnitelman laatiminen

Luokattomassa lukiossa opiskelija suunnittelee oman opinto-ohjelmansa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Opintojen alussa opiskelijan kanssa tehdään alustava kolmen vuoden opintosuunnitelma. Opiskelija valitsee kurssitarjottimelta ensin omalle luokkatasolle suunnitellut pakolliset kurssit, jonka jälkeen opinto-ohjelmaa täydennetään syventävillä ja soveltavilla kursseilla oman kiinnostuksen mukaan. Osa lukion kursseista toteutetaan englannin kielellä tai kaksikielisesti. Ensisijaisesti opiskelijat opiskelevat oman kielivalintansa mukaisesti, mutta opiskelijoilla on mahdollisuus valita joko englanninkieltä tai suomen kieltä painottavia kursseja oman mieltymyksensä mukaan, mikäli kursseilla on tilaa. 

Jo opintojen alkuvaiheessa kannattaa pohtia millä kielellä haluaa lukioaineita opiskella, mistä aineista on kiinnostunut tai mitä osaamista tarvitaan jatko-opintoihin. On suositeltavaa valita kurssitarjottimelta syventäviä ja soveltavia kursseja, jotka valmistavat ylioppilastutkintoon ja lisäävät osaamista itselle tulevaisuuden kannalta merkittävissä aineissa. 

Kurssivalinnat

Ilmoittautuminen lukuvuoden aikana pidettäville kursseille tehdään itsenäisesti sähköisesti Wilmassa.  Sitova opinto-ohjelma 2. ja 3. lukuvuodelle tehdään edellisenä keväänä. Wilma on auki huhtikuussa, jolloin opiskelijat valitsevat kurssinsa seuraavalle lukuvuodelle. Opiskelijan tulee pohtia tarkkaan mitä ja kuinka monta kurssia aikoo seuraavan vuoden aikana suorittaa, jotta kurssisuunnitelma olisi mahdollisimman realistinen.  Suosituksemme valittavaksi kurssimääräksi on 30-35 kurssia.  Maksimissaan opiskelija voi valita 38 kurssia. Valintoja tehtäessä on hyvä huomioida, että opetusryhmiin otetaan yleensä oppiaineesta riippuen enintään 25–38 opiskelijaa.

Jos opiskelija haluaa tehdä muutoksia kurssivalintoihin lukuvuoden aikana, hän voi tehdä muutoksia Wilman kurssitarjottimeen itsenäisesti jokaisen jakson lopussa. Kurssitarjotin on auki jokaisen jakson näyttöviikkoa edeltävällä viikolla.  Poikkeuksena on ensimmäinen jakso, jolloin muutoksia voi tehdä ensimmäisen kouluviikon aikana Wilmassa. Ellei opiskelija ole ilmoittautunut opinto-ohjaajan kautta kurssille, hänellä ei ole oikeutta osallistua kurssille. Jos opiskelija ei ole perunut osallistumistaan valitsemalleen kurssille ennen näyttöviikon alkua, opiskelija saa jakson päätyttyä jaksotodistukseen K- merkinnän (K=keskeytynyt). Muina aikoina kurssivalintoihin tehdään muutokset opinto-ohjaajan kautta. Myös matematiikan ja kielten tasomuutoksissa opiskelijan on otettava yhteyttä opinto-ohjaajaan ja aineenopettajaan. 

Opiskelijan on muutoksia tehdessään huolehdittava siitä, että hänen kokonaiskurssimääränsä on edelleen vähintään 75.

 

Oppimäärän tasomuutokset

Opiskelijan on osallistuttava oppiaineessa valitsemansa oppimäärän kursseille. Osallistumisoikeus toisen oppimäärän kursseille voidaan myöntää poikkeustapauksessa. Tällöin osallistumisoikeudesta päättää rehtori. Matematiikan ja kielten tasomuutoksista ja korvaavuuksista on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan ja aineenopettajan kanssa. Tasomuutokset tehdään opinto-ohjaajalta saatavalla lomakkeella. Pitkästä oppimäärästä lyhyeen oppimäärään tehtäviin tasomuutoksiin vaaditaan alaikäisen huoltajan kirjallinen hyväksyntä.

Kielten tasoa muutettaessa arvosanat siirretään suoraan osaksi suppeampaa oppimäärää. Halutessaan korottaa yksittäisten kurssien arvosanoja, opiskelijan tulee neuvotella aiheesta aineenopettajan kanssa.

Siirryttäessä pitkästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan kursseja luetaan hyväksi seuraavasti:

 

maa2 -> mab2
maa3 -> mab3
maa6 -> mab7
maa8 -> mab4
maa10 -> mab5

 

Muut suoritetut pitkän matematiikan kurssit eivät vastaa lyhyen matematiikan kursseja, mutta ne lasketaan osaksi opiskelijan kurssikertymää, mikäli kurssit on suoritettu hyväksytysti.