Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto on lukion valtakunnallinen päättötutkinto, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutkinto järjestetään sähköisenä. Tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta, joista äidinkielen ja kirjallisuuden tai suomi toisena kielenä -koe on pakollinen kaikille. Lisäksi kokelas valitsee vähintään kolme koetta seuraavista: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli tai reaali. Viidennen kokeen kokelas valitsee itse, esim. toinen reaali tai vieras kieli. Yhden suoritetuista kokeista on oltava pitkän oppimäärän koe ( ts. A-kieli tai pitkä matematiikka).Tutkintoon vaadittujen viiden kokeen lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan muuhun kokeeseen. Opiskelijalla on oikeus osallistua kokeeseen opiskeltuaan vähintään kyseisen oppiaineen pakolliset opinnot ennen yo-koetta. Ylioppilastutkinnon tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojen oppimäärien mukaisesti. Onkin suositeltavaa, että opiskelija sisällyttää lukio-opintoihinsa valinnaisia ja temaattisia opintoja niistä aineista, joita hän aikoo kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa maksimissaan kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.