KSYK:n yhteiskunnallisen vaikuttamisen opiskelijat vierailivat Hakaniemessä, SAK:n ”päämajassa”. Ennen varsinaista työmarkkinakatsausta paikalle saapui yllätysvieras – ei enempää eikä vähempää kuin SAK:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Lyly.

Tilaisuus käynnistyi SAK:n klassikolla, pullakahveilla. Puheenjohtaja Lyly kertoi SAK:n historiasta ja siitä, kuinka järjestö on kehittynyt 109 vuoden aikana nykyiseen muotoonsa. Lyly korosti lyhytaikaisten työsuhteiden asettavan haasteita perinteiselle edunvalvonnalle. Opiskelijoiden kysymyksiin paikallisesta sopimisesta Lyly vastasi SAK:n olevan valmis sitä edistämään – kunhan työntekijöillä on aito vaikutusmahdollisuus vaikuttaa sopimusten sisältöihin. Toisaalta Lyly korosti, että kaikki työntekijät eivät ole tasavertaisessa neuvotteluasemassa ja että perinteistä edunvalvontaa tarvitaan tulevaisuudessakin. Myös kansainvälisyys nousi esille: Ammatiyhdistysliike pyrkii edistämään reiluja työehtoja globaalisti.

Projektipäällikkö Matti Hirvola avasi kilpailukykysopimuksen sisältöä. Suomen heikon taloustilanteen johdosta on jouduttu tekemään poikkeuksellinen sopimus, jossa työnantajien velvoitteita ja kustannuksia siirretään työntekijöille. Myös paikallinen sopiminen oli aiheena. Hirvola nosti esille monia keinoja miten SAK on valmis edistämään sopimista työpaikoilla.

Kiitämme SAK:ta mahtavasta vierailusta. Erityiskiitokset puheenjohtaja Lauri Lylylle viisaasta vastauksesta kysymykseen: ”Miten olla hyvä yhteiskunnallinen vaikuttaja?” – ”Kuuntelemalla”.

Klikkaa tästä jos haluat päästä lukemaan SAK:n kirjoittaman uutisen vierailustamme.