Etäopetusta ja –opiskelua on nyt takana muutama viikko ja edessä vielä vähintään reilu kuukausi. Opiskelu on saatu käyntiin jouhevasti ja töitä tehdään etänä normaalin lukujärjestyksen mukaisesti. Kysyimme oppilaiden ja opiskelijoiden tuntemuksia etäopetuksesta sekä terveisiä opettajille. Kyselyn tuloksia tullaan käyttämään etäopetuksen kehittämisessä edelleen. Tässä yhteenveto kyselyn tuloksista.

 

Peruskoulu / Lower secondary

Over 90 % of the students who responded to the survey are ok, satisfied or very satisfied with distance learning. Nearly everyone is following the daily schedule as normal as well as returning their work on time. Three quarters are having regular breaks and eating regularly. The amount of workload is acceptable according to 77 % of the respondents, the rest find it a little too much.

Paras puoli etäopiskelussa on oppilaiden mielestä se, että opiskelussa on enemmän vapautta. Myös häiriötekijöitä on kotona usein vähemmän ja keskittyminen sitä myöten parempaa. Opiskella voi omalla tyylillä ja vastuuta joutuu ottamaan enemmän omasta tekemisestään. Toiveena jatkoa silmällä pitäen oli, että työmäärään kiinnitetään huomiota, ettei se pääse kasvamaan liialliseksi. Myös taukoliikuntaa tuntien aikana toivottiin. Opettajien läsnäoloa esimerkiksi Google Meetin tai muiden online-videoyhteyksien kautta pidettiin tärkeänä. Se, että opettajan näkee kasvokkain, on hurjan merkittävää, kuten tässä terveisessä todettiin:

“Hmm, I miss all of my teachers. Before this whole thing I never really noticed how important it was to see my teachers face to face.”

Lukio/Upper Secondary

Lukion puolella etäopiskeluun oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Myös lukiolaiset noudattavat lukujärjestystä melko säännönmukaisesti ja tehtävien palautus on suurimmalla osalla sujunut ajallaan. Reilusti yli puolet pitää säännölliset tauot ja ruokailuhetket myös etäopinnoissa. Lukiolaisista hieman suurempi osuus kuin peruskoululaisista kokee työkuorman olevan liian suuri. Opiskelijat ehdottivatkin, että kaikkien tuntien ei tarvitsisi olla live-tunteja, vaan osan voisi käyttää tehtävien tekemiseen niin, että opettaja on saatavilla kysymyksiä varten.

Parhaat puolet uudessa opiskelutavassa olivat lukiolaisten mielestä se, että unta tulee lisää, kun koulumatkat jäävät pois. Myös rauhallinen opiskeluympäristö auttaa monia keskittymään. Myös töiden itsenäinen suunnittelu ja uusi tapa työskennellä ovat olleet positiivisia asioita monen mielestä.

Lukiolaiset arvostivat kovasti sitä, että opettajat kysyvät säännöllisesti, miten opiskelijat jaksavat ja tsemppaavat opiskelussa. Samaa toivotaan myös opettajille seuraavan terveisen kera:

”I hope you’re all taking care of yourselves the same way you encourage us to do so.”

Lopuksi vielä kuvakollaasi siitä, miltä etäopetus meidän koulussa on näyttänyt ensimmäisten viikkojen aikana: