TT-linjan ykkösten lukuvuoden aloitusta ovat piristäneet erilaisten tieteen ja teknologian asiantuntijoiden vierailut. Tähän mennessä linjalle ovat käyneet esittäytymässä diplomi-insinööri ja energia-asiantuntija Niko Korpela energia-alan start-up yritys Flexens Oy:stä ja Jani Luukko ohjelmistoyritys Reaktorista, ja lähiviikkoina linjan oppitunneille olisi tulossa vierailemaan myös ainakin tutkija sekä lääkäri.

Niko Korpela Flexensistä kertoi esityksessään konkreettisesti opinnoistaan Aalto-yliopistossa ja nykyisestä työstään. Oli hauskaa kuulla, miten lukiossa opittuja taitoja tarvitaan tekniikan alalla jatkuvasti: matematiikka, fysiikka, kemia ja ohjelmointi ovat alati läsnä diplomi-insinöörin opinnoissa ja työelämässä. Mutta on myös tärkeää muistaa opintojen monipuolisuus: esimerkiksi tekniikan alalla tehdään paljon yhteistyötä Ruotsin kanssa, minkä vuoksi ruotsin kielen taito voi nousta kirjaimellisesti arvoon hieroessa bisnesdiilejä länsinaapurin yritysten ja päättäjien kanssa. Samoin esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla kannattaa olla hereillä, sillä erilaiset verotus- ja sääntelyasiat määrittävät yllättävän paljon sitä, mitä Suomen ja EU:n tasolla voidaan vaikkapa ympäristöongelmille tehdä. Kannattaa siis TT-linjalaisten olla tarkkana kaikkien lukioaineiden oppitunneilla!

 

Jani Luukko ohjelmistoyritys Reaktorista pääsi paikan päälle Python-ohjelmoinnin opintojaksolle puhumaan ohjelmistokehittäjän työstä: miten voi päätyä kirjoittamaan ammatikseen koodia, ja miltä koodiammattilaisen työpäivä sitten käytännössä näyttää? Janilta tuli myös hyvin tiivistettynä kolme tärkeintä ohjelmistokehittäjän ominaisuutta:

1. IT-ala on todella kansainvälinen jo pelkästään suomalaisten yritysten sisällä, ulkomaalaisista asiakkaista puhumattakaan, ja sen lisäksi käytännössä kaikkien teknologioiden dokumentaatiokieli on englanti. Englannin kielen hyvät suulliset ja kirjalliset taidot ovat siis välttämättömät.

2. Matematiikasta opittu ongelmanratkaisu ja kyky lähestyä haastaviakin kokonaisuuksia loogisesti on ohjelmoijalle erittäin tärkeää.

3. Vuorovaikutustaidot ovat erittäin tärkeitä asiakaspalavereissa ja tuotteen myymisessä: esimerkiksi Reaktorissa jo työhaastatteluosuudessa yhtenä kynnyskysymyksenä on se, että ryhmätyö- ja esiintymistaidot tulee olla kunnossa!

Opiskelijoilla oli myös Janin käytännön työelämästä ja opiskeluajasta Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella paljon hyviä kysymyksiä. TT-ykköset ovatkin saaneet vierailijoilta hyvää palautetta paitsi erinomaisista kysymyksistä niin myös kiinnostuneesta asenteesta. Järjestetään yritys- ja korkeakouluyhteistyötä siis mielellään myös jatkossa!