Opinnot tt-linjalla

Tiede- ja teknologialinjan opiskelijoille tarjotaan koulukohtaisia opintojaksoja teknologian sekä biologian, kemian, fysiikan ja soveltavien luonnontieteiden alalta. Opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään viisi opintojaksoa alla olevista linjakohtaisista opinnosta saadakseen tt-diplomin. Linjan opintojaksoista yksi on pakollinen, loput opinnot ovat valinnaisia.

Kulosaaren yhteiskoulu painottaa myös kansainvälisyyttä ja kaksikielisyyttä.  Tarjoamme laajan kielivalikoiman, josta tiede- ja teknologialinjan opiskelijat voivat valita itselleen kielen tai kieliä oman mielenkiinnon mukaan. Tulostettavaan tiivistelmään linjakohtaisista opinnoista pääset tästä.

 

1. vuoden opinnot

LStt02 - Python-ohjelmoinnin perusteet (pakollinen)

Ohjelmointi on ehkäpä tärkein jatko-opintojen ja työelämän taito, jota ei tällä hetkellä normaaleissa lukio-opinnoissa opi. Tällä opintojaksolla onkin tarkoituksena tutustua ohjelmointiin Python-ohjelmointikielen avulla. Opintojakson sisältö räätälöidään henkilökohtaisesti kaikille vasta-alkajista edistyneempiin ohjelmoijiin – Python sopii hyvin myös ensimmäiseksi opeteltavaksi ohjelmointikieleksi, joten mitään esitietovaatimuksia opintojaksolla ei ole. Abitti-koejärjestelmässä on käytössä Python-editori, joten opintojaksosta on hyötyä myös esim. matematiikan ylioppilaskirjoituksissa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Lke08/ lbi08 - Rikostekninen tutkinta (valinnainen)

Koulussamme on tapahtunut rikos, jonka rikostutkijat selvittävät. Rikostutkijat selvittävät tapauksen tutkimalla todistusaineistoja erilaisilla kemiallisilla ja biologisilla menetelmillä, kuten veri-, sormenjälki- ja DNA-analyysimenetelmiä. Rikostutkijat raportoivat oppimaansa blogiin. Opintojakson aikana tehdään yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja käydään tutustumiskäynneillä. Tämä on biologian ja kemian yhteinen opintojakso. Opintojakso valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä alan jatko-opintoihin. Suoritusmerkintä.

LKe09/ Lbi09 - Environmental research (valinnainen)

In this course we are studying our surrounding environment like sea, soil and air. This is a joint chemistry-biology laboratory course. This course is partly done in school and partly done in co-operation with university as an overnight field trip in a Zoological Station. Web material provided for students so no book fee but students should pay a fee for the overnight stay. Pass/ fail evaluation.

lstt03 - Robotiikka ja 3D-mallinnus (valinnainen)

Opintojaksolla elektroniikka, sähköfysiikka, ohjelmointi ja 3D-tulostus yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Opintojakson lopuksi suunnitellaan ja toteutetaan projekti, jossa oppilas pääsee toteuttamaan omaa luovuuttaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Lstt06 - Tekoälyn perusteet - Elements of AI (valinnainen)

Tekoäly muuttaa ihmiselämää hurjalla tahdilla: esimerkiksi tilintarkastustoimisto PwC:n mukaan tekoälykehityksen vaikutus maailmantalouteen vuoteen 2030 mennessä tulee olemaan 15,7 triljoonaa dollaria. Opintojakson tarkoituksena onkin tutustua tekoälyn perusteisiin, ymmärtää mihin tekoälyä voi ja ei voi soveltaa sekä loppuprojektina toteuttaa itse oma tekoäly. Opintojakso järjestetään lähiopetuksena, mutta se on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti Helsingin yliopiston tarjoaman MOOC-alustan avulla, tai näiden yhdistelmänä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LBi10 - Ihminen ja genetiikka (valinnainen)

Oletko kiinnostunut ihmisen biologiasta? Entä haluaisitko tietää lisää perinnöllisyydestä ja geenitekniikan mahdollisuuksista? Tämä opintojakso johdattelee sinut näihin aiheisiin erilaisten käytännön töiden ja tutkimusten avulla. Mahdollisuuksien mukaan tehdään myös vierailuja. Opintojakso täydentää hyvin lukion biologian syventäviä opintojaksoja ja valmistaa alan jatko-opintoja varten. Suoritusmerkintä.

Lmaa16 - Matematiikkaharrastajat (valinnainen)

Haluaisitko tutustua matematiikan lukio-opintojen ulkopuolelle jääviin osa-alueisiin kuten peliteoriaan? Kiinnostaako matematiikan yhteys teknologiaan ja ohjelmointiin? Oletko harkinnut osallistumasta erilaisiin matematiikkakilpailuihin? Vai haluatko vain kuulla viikon parhaimmat matikkameemit? Tällä opintojaksolla kokoonnutaan kerran viikossa mm. pohtimaan edellämainittuja asioita sekä kuulemaan matematiikan ammattilaisten mielenkiintoisia vierailevia luentoja. Opintojakso toteutetaan kerhomaisesti, joten tervetuloa mukaan kaikki matematiikasta kiinnostuneet! Suoritusmerkintä.

2. vuoden opinnot

Lssc01 - Kohti tekniikan opintoja (valinnainen)

Kohti tekniikan opintoja alan ammattilaisten kanssa! Opintojaksolla tekniikan alan ammattilaiset esittävät haasteita, joihin lukiolaiset vastaavat ryhmissä tehtävinä tutkimustöinä – luovuus, ongelmanratkaisu ja teknologian käyttö ovat valttia. Opintojakson lopussa ammattilaiset arvioivat tehdyt tutkimukset ja antavat rakentavaa palautetta. Suoritusmerkintä.

Lmab11/ LMaa15 - Matematiikan tutorointi (valinnainen)

Lukion 2. vuoden opiskelija toimii tutorina lukion 1. vuoden opiskelijalle kerraten itse samalla oppimaansa ja vahvistaen omia taitojaan. Opintojakso ei ole sidottu oppitunteihin, vaan suoritetaan itselle sopivina aikoina toisen opiskeluvuoden kuluessa. Suoritusmerkintä.

LKe10 - Lääkeaineanalytiikka (valinnainen)

Syvennetään orgaanisen kemian tuntemusta opiskelemalla lääkeaineaineita. Tunnistetaan lääkeaineiden funktionaaliset ryhmä sekä tutustutaan lääkkeiden valmistus- ja analyysimenetelmiin. Laboratoriossa valmistetaan jokin lääkeaine kuten aspiriinia tai eristetään kofeiinia. Molekyylejä mallinnetaan Abitissa käytössä olevalla MarvinSketch molekyylinmallinnusohjelmalla. Opintojakso toteutetaan osittain verkkokurssina. Opintojakso valmentaa ylioppilaskirjoituksiin sekä alan jatko-opintoihin. Suoritusmerkintä.

LFy11 - Astrophysics (valinnainen)

Astrofysiikka on nuori, kasvava tiede, joka vaatii laaja-alaista fysiikan ymmärrystä. Opintojaksolla opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa aiemmin oppimiaan tietoja gravitaatiosta, lämpöopista, valo- ja liikeilmiöistä sekä ydinvuorovaikutuksista. Numeroarviointi.Arvosana 4 ei kerrytä kokonaisopintokertymää.

Lstt04 - Koodauksen yritysyhteistyöprojekti (Valinnainen)

Tällä erikoisopintojaksolla pääset nauttimaan ohjelmointiopeista maailman huipulta: opintojakso järjestetään yhteistyössä ohjelmistoyrityksen kanssa, ja opintojakson tarkoituksena on tutustua siihen, miten moderneja tietokoneohjelmistoja oikeasti toteutetaan ja julkaistaan. Erityiset osa-alueet: käytettävyys ja käyttöliittymät, ohjelmistojen toteutus ja julkaisu, esineiden internet ja pelikehitys. Opiskelijoille suositellaan aikaisempaa ohjelmointikokemusta, esimerkiksi koulumme opintojakson “Python-ohjelmoinnin perusteet” muodossa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Lstt05 - Koodarista ohjelmoijaksi - tietojenkäsittelytieteen perusteet (MOOC) (valinnainen)

Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan ohjelmoinnin peruskäsitteisiin aikaisempaa syvemmältä, sillä opintojakso vastaa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmoinnin perusteet -kurssin sisältöä. Opintojaksolla pääteemoina ovat algoritmit ja ohjausrakenteet, muuttujat ja tyypit, aliohjelmat ja luokat, oliot ja kapselointi. Opintojakso järjestetään lähiopetuksena, mutta se on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti Helsingin yliopiston tarjoaman MOOC-alustan avulla, tai kahden edellisen yhdistelmänä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Lps09 - Teknillinen psykologia (valinnainen)

Teknologia on ihmisen tekoa, mutta samalla teknologia muuttaa ihmistä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä miten liikumme, pukeudumme, syömme, vuorovaikutamme, hankimme tietoa, opimme, vietämme vapaa-aikaa ja teemme työtä. Vastuullinen teknologioiden kehittäminen edellyttää yhä syvällisempää ymmärrystä ihmisen toiminnan, ajattelun, motivaation, tiedonkäsittelyn ja tunteiden luonteesta. Opintojakson tavoitteena on tutustua teknillisen psykologian tutkimus- ja sovelluskohteisiin. Opintojaksolla syvennellään hermoston, kognition ja sosiaalisen vuorovaikutuksen psykologisia perusteita.Suoritusmerkintä.

3. vuoden opinnot

LFy09 - Physics laboratory course (valinnainen)

Tarkastellaan fysiikan ilmiöitä kokeellisuuden näkökulmasta ja kehitetään taitoja ylioppilaskokeessa käytettävien ohjelmistojen hyödyntämisessä. Suoritusmerkintä.

LMaa14 - Matematiikan jatko-opinnot (valinnainen)

Teknologisen kehityksen myötä matematiikan osaamista tarvitaan nykyisin jatko-opinnoissa yhä enemmän, lähtien luonnontieteistä päätyen taloustieteen kautta esimerkiksi psykologiaan. Tämän opintojakson tarkoituksena onkin antaa tarvittavat matemaattiset pohjatiedot korkeakouluopiskeluun ja samalla myös vahvistaa osaamista ylioppilaskirjoituksiin. Koska opintojaksolla opiskeltavien sovellusten kirjo on laaja lähtien ekologian populaatiomalleista päätyen digitaaliseen kuvankäsittelyyn, se sopii erinomaisesti myös muuten vain matematiikasta ja teknologiasta kiinnostuneille. Pääsisällöt: kompleksiluvut, differentiaaliyhtälöt, matriisilaskenta sekä opiskelijoiden omat toiveet. Suoritusmerkintä.

itsenäiset / lukujärjestyksen ulkopuolella tarjottavat opinnot

lskk Korkeakouluyhteistyöopinnot esim. MOOC, Globaalit haasteet, Fysiologian ja anatomian opinnot

Koulun tarjoaa korkeakoulujen kurkistuskursseja lukiolaisille. Mikäli opiskelija suorittaa lukio-opintojen aikana luonnontieteen alan korkeakoulukurssin tai MOOC-kurssin, se lasketaan osaksi linjadiplomia.