Peruskoulu osallistui perjantaina 1.3. vietettävään kansainväliseen Tulevaisuuspäivään. Päivä herättelee käymään keskustelua tulevaisuudesta. Kulosaareen saatiin päivän vierailevaksi puhujaksi yksi päivän suojelijoista, Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston innovaatio- ja tulevaisuudentutkimuksen dosentti Osmo Kuusi. Kuusi on toiminut tulevaisuuden tutkimuksen parissa 1970-luvulta lähtien ollen näin yksi Suomen pitkän linjan tulevaisuudentutkijoista. Hän on ollut mukana myös Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa jo useiden vuosien ajan. Kuusi näkee tulevaisuudesta puhumisen erittäin tärkeäksi, koska maailman hankalat ongelmat alkavat olla ratkaisuja vaativassa vaiheessa. Tulevaisuudentutkimus sekä tulevaisuusajattelu tarjoavat työkaluja näiden ratkaisujen hakemiseen. Kuusen mukaan teknologian kehitys sisältää suurimmat mahdollisuudet ihmiskunnalle.

Esityksessään Kuusi pohti tukiälyn kehittämistä tekoälyn sijaan. Jos tekoäly nähdään itsenäisesti toimivana ja ihmisiä korvaavana, auttaa tukiäly puolestaan ihmistä tämän toiminnassa. Olennainen kysymys on tällöin Kuusen mukaan se, kuinka tukiäly voi vahvistaa sitä mikä on ihmisessä arvokkainta ja auttaa ihmisiä toimimaan ihmiskunnan kestävää kehitystä edistäen?

Kuusen hahmottelema tukiäly oppisi yhdessä ihmisen kanssa ja viime kädessä siitä tulisi jonkinlainen digitaalinen sivupersoona (personal digital twin). Haastavaa tukiälyn kehittämisessä on se, että toimiakseen oikein, sen tulisi oppia ajattelemaan kuin ihminen itse. Askelia tukiälyn kehittämiseksi on jo otettu, esimerkkeinä Kuusi mainitsi Applen Sirin, Amazonin Alexan ja Googlen Assistantin. Ongelmana näiden kohdalla on kuitenkin se, että ne ovat tehty mainostajia varten, eivätkä välttämättä toimi ihmisen eduksi.

Miltä tukiäly sitten käytännössä voisi näyttää? Luultavasti siinä olisi pieni kamera, jolla se tarkkailisi maailmaa esimerkiksi silmälasin sankaan kiinnitettynä. Luultavasti laite olisi yhteydessä tietoverkkoon esimerkiksi internetin välityksellä. Valtavan laskentatehonsa ansiosta tukiäly pystyisi käsittelemään ja prosessoimaan tietoa ja auttamaan näin ihmistä.

Osmo Kuusi on ollut mukana virittämässä pitkäjänteistä ja useita eri toimijoita yhdistävää sekä tulevaisuuteen suuntautuvaa tukiälyä kehittävää hanketta, joka yritetään saada myös hallitusohjelmaan. Hankkeen tavoitteena olisi, että Suomi olisi ensimmäinen maa, jossa kaikilla yli 15-vuotiailla olisi käytettävissä luotettava tukiäly vuoteen 2035 mennessä. Tulevaisuus näyttää mitä tapahtuu ja tuleeko auttavasta tukiälystä erottamaton osa meidän kaikkien elämää parin kymmenen vuoden kuluessa. Lisää tulevaisuuspäivästä ja tulevaisuuden teknologioista:

https://tulevaisuuspaiva.fi/

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_1%2B2018.pdf