Markkinoinnin kurssilaiset muuttuivat hetkeksi yliopisto-opiskelijoiksi, kun Kuluttajatutkimuslaitoksen tutkijatohtori Essi Pöyry avasi suoramarkkinoinnin saloja. Työpajassa tutustuttiin erilaisiin suoramarkkinointikeinoihin ja niiden soveltuvuuteen erilaisille kohderyhmille. Ryhmässä pohdittiin erilaisten keinojen vaikuttavuutta sekä algoritmien voimaa digitaalisessa markkinoinnissa. Matkaevääksi ryhmät saivat tehtäväksi laatia ruokapalvelualan yritykselle markkinointisuunnitelman suoramarkkinoinnin osalta. Ehdotuksista saatiin tohtoritason palautetta. Ensi vuoden workshppia odotellessa kiitämme Essiä inspiroivasta iltapäivästä!