Miten yhdistää talouskasvu, onnellisuus ja kestävä kehitys – globaalisti? Tähän kysymykseen etsittiin vastausta Sitran erityisasiantuntija Paavali Kukkosen johdolla Globalisaatio- ja kestävä kehitys-kurssilla. Tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeaa ja päätösten tekeminen on erityisen vaikeaa mikäli yhteinen tilannekuva puuttuu. Sitra pyrkii tilannekuvan muodostamiseen hyödyntämällä tutkimusta ja saattamalla yhteen eri alojen edustajia. Tekoälyn ja robotisaation vaikutus globaalin hyvinvointiin sekä kiertotalous ovat Sitran tutkimuksen agendan kärjessä. Esitys nostikin esille mainioita kysymyksiä hyvinvoinnin jakautumisesta globaalisti sekä yhteisen tilannekuvan muodostamisen vaikeudesta. Kiitämme Sitraa mielenkiintoisten visioiden esittelystä!