Tiede- ja teknologialinjan yritysyhteistyönä toteutettu opintojakso Kohti tekniikan opintoja saatiin keskiviikkona 29.3. hienoon päätökseen data-analyysihaasteen osalta. Linjan opiskelijat Veera ja Mikael suunnittelivat ja toteuttivat yhteistyössä Cloud1-ohjelmistokonsulttiyrityksen kanssa data-analyysiprojektin otsikolla Kulosaaren yhteiskoulun merkintöjen analyysi. Opiskelijat analysoivat kattavasti KSYK:n opiskelijaryhmien myöhästymisiä ja poissaoloja raakadatan pohjalta. Työn ohjauksesta ja arvioinnista vastasi Solution architect Sanna Uusimäki.