Kulosaaren yhteiskoululla vietettiin yhdessä Brändö Gymnasiumin vierailijoiden kanssa Pohjoismaa-päivää. Päivän teemana oli pohtia Suomen asemaa Pohjoismaana sekä pohjoismaisen hyvinvointimallin saavutuksia ja haasteita. Kutsuvieraina olivat kansanedustaja ja Keskustapuolueen varapuheenjohtaja Katri Kulmuni, ja RKP:n varapuheenjohtaja Silja Borgarsdottir Sandelin. Studia generalia-luentona kuultiin professori Heikki Hiilamon analyysi pohjoismaisen hyvinvointivaltion saavutuksista ja haasteista.

Katri Kulmuni ja Silja Sandelin keskustelivat Pohjoismaisuuden merkityksestä på finska och på svenska – naturligtvis. Pohjoismaat ovat kulttuurisesti, taloudellisesti ja poliittisesti hyvä viiteryhmä Suomelle kun globalisoituvassa maailmassa tarvitaan yhteistyökumppaneita. Yhteistyö voisi olla Katrin ja Siljan mielestä vieläkin tiiviimpää. Kannattaakin muistaa, että ruotsin kielen opiskelu on erinomainen silta Pohjoismaihin ja osa Suomen pohjoismaista identiteettiä. Päivän aikana Pohjola-Norden järjestö ylläpiti Pohjoismaa-toria, josta sai vinkkejä mm. työnhakuun ja opiskeluun muissa Pohjoismaissa. Mielenkiintoisia vaihtoehtoja molemmat!

Sosiaalipolitiikan professorin Heikki Hiilamon analyysissa korostuivat pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin kiistattomat saavutukset: tasa-arvo – kaikkien ulottuvilla oleva koulutus ja terveydenhuolto sekä turvallinen ja vakaa yhteiskunta. Erityisesti naisten asema ja mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa ovat muuttuneet täysin pohjoismaisen mallin myötä. Haasteitakin on: ikääntyvä väestö ja matala työllisyysaste asettavat haasteita hyvinvointivaltion rahoitukselle. Labyrinttimaiseksi kasvanut sosiaaliturvajärjestelmä on haasteellinen käyttäjälle ja muodostaa kiistattomia kannustinloukkuja: työnteko ei ole aina taloudellisesti mielekästä. Hiilamo nosti esille myös globaalin talouden sekä teknologisen kehityksen haasteet kansallisvaltioon pohjaavalle hyvinvointivaltiolle. Mistä tulevaisuuden työt ja miten hyvinvointi jakautuu tulevaisuudessa? Kaikesta huolimatta koulutus on edelleen paras vakuutus tulevaisuuden varalle. Yhteiskunnan on syytä panostaa koulutukseen ja opiskelijoiden sisäistää tämän päivän välillä raskaan ahkeroinnin merkitys tuleville oman elämän vuosikymmenille.