UUSINNAT

Hylätyn opintojakson uusiminen tai suorittamattoman kokeen tekeminen

Opiskelija voi uusia tekemättömiä tai hylättyjä edeltävän näyttöviikon kokeita tai muita suorituksia jokaisessa periodissa järjestettävässä uusinnassa.

Hylätyn opintojakson (arvosana 4) voi uusia osallistumalla seuraavaan uusintakuulusteluun tai suorittamalla opintojakson uudelleen. Uusinnoissa voi myös suorittaa kokeita, jotka ovat jääneet hyväksytyn syyn vuoksi tekemättä näyttöviikolla.  Opintojakson uusintakuulusteluun voi osallistua ainoastaan yhden kerran. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilman kautta jaetulla Forms-lomakkeella lukiokalenterissa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Keskeytettyä (K) tai itsenäisesti suoritettua opintojaksoa ei voi uusia uusinnassa.

Suosittelemme osallistumaan vain yhteen uusintakokeeseen kerrallaan. Mikäli opiskelijan on uusittava useampi opintojakso tai useampi näyttö on tekemättä, uusimisesta on sovittava erikseen ko. opettajien kanssa. Mikäli opiskelijalla on sairauden tai muun erityisen painavan syyn vuoksi jäänyt useampia näyttöjä suorittamatta näyttöviikolla, opiskelijalla on mahdollisuus saada ko. näyttöviikolle yhden tunnin lisäaika kahden näytön suorittamista varten. Opiskelijan tulee merkitä lisäaika ilmoittautumislomakkeeseen. Hylätty opintojakso tulee aina uusia seuraavassa uusintakuulustelussa!

 Hyväksytyn opintojakson uusiminen

Hyväksytyn opintojakson arvosanaa voi korottaa kerran uusintakuulustelussa sen lukuvuoden aikana, jolloin opintojakso on suoritettu. Korotuksissa opiskelija voi uusia vain kokonaisia opintojaksoja. Näitä uusintakuulusteluja järjestetään kahdesti lukuvuoden aikana. Opiskelijan tulee sopia korotuksesta ko. aineen opettajan kanssa hyvissä ajoin, koska opettaja voi halutessaan pyytää opiskelijaa suorittamaan lisätehtäviä ennen koetta. Kun lupa korotukseen on saatu opettajalta, siihen ilmoittaudutaan Wilman kautta jaetulla Forms-lomakkeella kalenterissa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos opiskelija käyttää uusimisoikeutta, opintojakson arvosanaksi tulee suorituksista parempi. Suosittelemme osallistumaan vain yhteen korotuskokeeseen/korotus.

 Uusinnat 2022-23

Uusinnat järjestetään viisi kertaa lukuvuoden aikana 2022-23 aikana. Yhdellä kerralla voi osallistua maksimissaan kahteen uusintakokeeseen. Lukuvuonna 2022–2023 uusintapäivät ovat:

 Tiistaina 30.8.2022 klo 16-19.00 ; viimeinen ilmoittautumispäivä ti 23.8.2022

 *Torstai 7.11.2022 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä pe 28.10.2022. Tässä uusinnassa on mahdollisuus korottaa myös hyväksyttyjä arvosanoja.

Maanantai 19.12.2022 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä ke 14.12.2022

* Torstai 9.3.2023 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 3.3.2022 Tässä uusinnassa on mahdollisuus korottaa myös hyväksyttyjä arvosanoja.

 Tiistai 25.4.2023 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 20.4.2023

 

Pidennetty koeaika alkaa uusinnoissa klo 15.00, varsinainen uusinta klo 16. Ainoa aika, jolloin uusintaan saa tulla myöhässä on klo 16.15. Se on myös aikaisin aika, jolloin uusinnasta saa poistua.

Uusintaan ilmoittaudutaan täyttämällä Wilman kautta opiskelijoille lähetty Forms-lomake kalenterissa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen uusintaan on sitova, eli jättäessään saapumatta kokeeseen opiskelija ei voi enää ilmoittautua uusimaan kyseistä opintojaksoa muuten kuin osallistumalla opetukseen kun se seuraavan kerran on mahdollista.