UUSINNAT

Hylätyn opintojakson uusiminen tai suorittamattoman kokeen tekeminen

Jokaisessa periodissa järjestettävässä uusinnassa opiskelijalla on oikeus uusia edeltävän periodin hylättyjä opintojaksoja tai niiden osia sekä suorittaa hyväksytyn syyn vuoksi edellisessä periodissa tekemättä jääneitä kokeita tai muita puuttuvia suorituksia. Hylätyn opintojakson tai opintojakson osan (arvosana 4) voi uusia osallistumalla seuraavaan uusintaan tai suorittamalla koko opintojakson uudelleen. Uusintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta jaettavalla Forms-lomakkeella lukiokalenterissa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Opintojakson voi uusia ainoastaan yhden kerran. Keskeytettyä (K) tai itsenäisesti suoritettua opintojaksoa ei voi uusia uusinnassa. Hylätty opintojakso tulee aina uusia seuraavassa uusinnassa!

Suosittelemme osallistumaan vain yhteen uusintakokeeseen kerrallaan.  Mikäli opiskelijalla on sairauden tai muun erityisen painavan syyn vuoksi jäänyt kaksi näyttöä suorittamatta näyttöviikolla, opiskelijalla on mahdollisuus saada ko. näyttöviikolle yhden tunnin lisäaika kahden näytön suorittamista varten. Opiskelijan tulee merkitä lisäaika ilmoittautumislomakkeeseen. Mikäli näyttöjä on tekemättä enemmän kuin kaksi, opiskelijan tulee ottaa yhteys opinto-ohjaajaan saadakseen apua näyttöjen järjestämiseen. 

 Hyväksytyn opintojakson uusiminen

Hyväksytyn opintojakson arvosanaa voi korottaa kerran uusinnassa sen lukuvuoden aikana, jolloin opintojakso on suoritettu. Korotuksissa opiskelija voi uusia vain kokonaisia opintojaksoja. Näitä uusintoja järjestetään kahdesti lukuvuoden aikana. Korotukseen ilmoittaudutaan Wilman kautta jaetulla Forms-lomakkeella kalenterissa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos opiskelija käyttää uusimisoikeutta, opintojakson arvosanaksi tulee suorituksista parempi. Suosittelemme osallistumaan vain yhteen korotuskokeeseen/korotus.

 Uusinnat 2023-24

Uusinnat järjestetään viisi kertaa lukuvuoden 2023-24 aikana. Yhdellä kerralla voi osallistua maksimissaan kahteen uusintakokeeseen.

Lukuvuonna 2023–2024 uusintapäivät ovat:

 Torstaina 24.8.2023 klo 16.00-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 17.8.2023

 *Maanantai 30.10.2023 klo 16.00-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä ti 24.10.2023. Tässä uusinnassa on mahdollisuus korottaa myös hyväksyttyjä arvosanoja.

Maanantai 18.12.2023 klo 16.00-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä ke 13.12.2023

*Torstai 7.3.2024 klo 16.00-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 29.2.2024 Tässä uusinnassa on mahdollisuus korottaa myös hyväksyttyjä arvosanoja.

 Tiistai 23.4.2024 klo 16.00-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 18.4.2024

 

Pidennetty koeaika alkaa uusinnoissa klo 15.00, varsinainen uusinta klo 16. Opiskelijan on tultava pidennettyyn uusintaan viimeistään klo 14.45 ja varsinaiseen uusintaan klo 15.45. Ainoa aika, jolloin uusintaan saa tulla myöhässä on klo 16.15. Se on myös aikaisin aika, jolloin uusinnasta saa poistua.

Uusintaan ilmoittaudutaan täyttämällä Wilman kautta opiskelijoille lähetty Forms-lomake kalenterissa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen uusintaan on sitova, eli jättäessään saapumatta kokeeseen opiskelija ei voi enää ilmoittautua uusimaan kyseistä opintojaksoa muuten kuin osallistumalla opetukseen kun se seuraavan kerran on mahdollista.