UUSINNAT (21)

Hylätyn opintojakson uusiminen tai suorittamattoman kokeen tekeminen

Opiskelija voi uusia tekemättömiä tai hylättyjä edeltävän näyttöviikon kokeita tai muita suorituksia jaksoittain järjestettävissä uusinnoissa.

Hylätyn opintojakson voi uusia osallistumalla seuraavaan uusintakuulusteluun tai suorittamalla opintojakson uudelleen. Uusinnoissa voi myös suorittaa kokeita, jotka ovat jääneet hyväksytyn syyn vuoksi tekemättä näyttöviikolla.  Opintojakson uusintakuulusteluun voi osallistua ainoastaan yhden kerran. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilman kautta jaetulla Forms-lomakkeella lukiokalenterissa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Keskeytettyä (K) ja itsenäisesti suoritettua kurssia ei voi uusia uusintakokeessa.

Suosittelemme osallistumaan vain yhteen uusintakokeeseen kerrallaan. Mikäli opiskelijan on uusittava useampi opintojakso tai useampi näyttö on tekemättä, uusimisesta on sovittava erikseen ko. opettajien kanssa. Mikäli opiskelijalla on sairauden tai muun erityisen painavan syyn vuoksi jäänyt useampia näyttöjä suorittamatta näyttöviikolla, opiskelijalla on mahdollisuus saada ko. näyttöviikolle yhden tunnin lisäaika kahden näytön suorittamista varten. Lisäajan uusintaan myöntää aineenopettaja tai opinto-ohjaaja ja se tulee merkitä ilmoittautumislomakkeeseen.

 Hyväksytyn opintojakson uusiminen

Hyväksytyn opintojakson arvosanaa voi korottaa kerran uusintakuulustelussa sen lukuvuoden aikana, jolloin opintojakso on suoritettu. Korotuksissa opiskelija voi uusia vain kokonaisia opintojaksoja. Näitä uusintakuulusteluja järjestetään kahdesti lukuvuoden aikana. Opiskelijan tulee sopia korotuksesta ko. aineen opettajan kanssa hyvissä ajoin, koska opettaja voi halutessaan pyytää opiskelijaa suorittamaan lisätehtäviä ennen koetta. Kun lupa korotukseen on saatu opettajalta, siihen ilmoittaudutaan Wilman kautta jaetulla Forms-lomakkeella kalenterissa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos opiskelija käyttää uusimisoikeutta, opintojakson arvosanaksi tulee suorituksista parempi. Suosittelemme osallistumaan vain yhteen korotuskokeeseen/korotus.

 Uusintakuulustelut 2021-22

Uusintakuulustelu järjestetään poikkeuksellisesti kuusi kertaa lukuvuoden aikana 2021-22 aikana. Yhdellä uusintakuulustelukerralla voi osallistua maksimissaan kahteen uusintakokeeseen. Lukuvuonna 2020–20122 uusintapäivät ovat:

 Torstai 19.8.2021 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä pe 13.8.2021

 *Torstai 2.9.2021 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 26.8.2021

Torstai 28.10.2021 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 14.10.2021

Torstai 16.12.2021 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 9.12.2021

* Maanantai 14.3.2022 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 3.3.2022

 Torstai 28.4.2022 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 21.4.2022

Pidennetty koeaika alkaa uusinnoissa klo 15.00.

* Mahdollisuus korottaa myös hyväksyttyjä arvosanoja

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan täyttämällä Wilman kautta opiskelijoille lähetty Forms-lomake kalenterissa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen uusintakuulusteluun on sitova, eli jättäessään saapumatta kokeeseen opiskelija ei voi enää ilmoittautua uusimaan kyseistä opintojaksoa muuten kuin osallistumalla opetukseen kun se seuraavan kerran on mahdollista. Hylätty opintojakso tulee aina uusia seuraavassa uusintakuulustelussa!