NÄYTTÖVIIKOT (21)

Näyttöviikolla palkeilla 1,2,4-8 on kirjallinen koe tai muu näyttö aamupäivällä. Abitti-kokeet alkavat klo 9 ja muut kokeet klo 9.35-12.05. Lisäajan saaneet opiskelijat voivat jatkaa koetta klo 12.50 saakka. Jos näyttöviikolla pidetään kirjallinen koe, saa kokeesta poistua vasta 30 minuutin päästä kokeen alkamisesta. Myöhästyneet otetaan sisään Abitti-kokeisiin klo 9.30 ja muihin kokeisiin klo 10.05. Myöhästyneet eivät saa lisäaikaa näytön suorittamiseen.  

 Iltapäivän näytöt (palkit 3 ja 7) alkavat klo 13.15. Palkissa 3 ei ole kirjallista koetta, vaan opettajan määrittämä muu näyttö. 

 Jos opiskelija on pois kokeesta/näytöstä, siitä on ilmoitettava aineenopettajalle tai koululle ennen näytön alkua. Jos opiskelija jättää kokeessa tyhjän vastauspaperin, arvosana voi opettajan harkinnan mukaan olla K (keskeytynyt), 4 tai hyväksytty arvosana, mikäli opintojaksolta on riittävästi muita suorituksia.

 Lukuvuonna 2021-2022 näyttöviikot järjestetään seuraavasti:

1. jakso (12.8.-4.10.2021); näyttöviikko 27.9.-4.10.2021

2. jakso (5.10.-30.11.2020); näyttöviikko 23.11.-30.11.2021

3. jakso (1.12.2021-8.2.2022); näyttöviikko 1.2.-8.2.2022

4. jakso (9.2.-7.4.2022); näyttöviikko 31.3.-7.4.2022

5. jakso (8.4.-4.6.2022); näyttöviikko 27.5-3.6.2022

 

Yleisiä ohjeita näyttöviikon kokeita varten:

 • Opiskelija ilmoittaa opettajilleen lisäajan ja/tai erillistilan tarpeesta viimeistään jakson puolivälissä.
 • Mikäli opiskelijalla ei ole toimivaa tietokonetta, hänen tulee ilmoittaa asiasta Google Forms -kyselyn kautta määrättyyn päivämäärään mennessä. Forms-linkki ja erilliset ohjeet lähetetään apulaisrehtorin toimesta ennen jokaista näyttöviikkoa. Varakone noudetaan ennen kokeen alkua kirjaston siviilipalvelushenkilöiltä ja palautetaan myös välittömästi kokeen jälkeen sinne. Jos opiskelija ei ole ilmoittanut koneen tarpeesta etukäteen ja tulee näyttöön ilman konetta, hänet ohjataan tekemään näyttö seuraavassa uusinnassa.
 • Opiskelijan on itse laitettava laskin koetilaan ennen kokeen alkua.
 • Jokaisella opiskelijalla on oltava mukana omat kirjoitusvälineet, oma sanakirja, taulukkokirja, tietokone tai laskin, jos sen pitäminen kokeessa on sallittua. Nämä tarkistaa valvova opettaja.
 • Opettajat selvittävät ennen oman aineensa koetta, millä kielellä tehtävät suoritetaan ja onko koe kirjallinen vai sähköinen.
 • Päällysvaatteet ja laukut on jätettävä omaan lokerikkoon kokeen ajaksi. Mahdolliset arvoesineet kerätään kokeen alussa luokan eteen. Kännykät suljetaan ja jätetään opettajan pöydälle.
 • Abitti-kokeeseen ei päästetä enää sisään opiskelijoita 15 min ennen kokeen alkua, jotta ehditään kirjautua järjestelmään ennen koeajan alkua eikä häiritä muita kokeen tekijöitä omalla buuttauksella.
 • Opiskelijat istuvat valvojan osoittamilla paikoilla.
 • Kokeen aikana keskustelu on kiellettyä; opettajalle saa esittää ainoastaan välttämättömät kysymykset.
 • Kokeesta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua kokeen alkamisesta. Tämä on myös ainoa aika, jolloin myöhästyneet päästetään sisään.
 • Vessassa käymiseen on pyydettävä valvojan lupa ja  noudatettava ohjeita esim. mihin vessaan mennään. 
 • Vilppi kokeessa, myös avunanto, johtaa automaattisesti kokeen hylkäämiseen.
 • Opettajat sopivat opiskelijoiden kanssa kokeidensa palautuksesta, jos kokeita ei palauteta keskitetysti.
 • Lounas tarjolla lukiolaisille näyttöviikolla klo  11.30-13.