NÄYTTÖVIIKOT

Lukion näyttöviikko kestää kuusi päivää. Pääosa kirjallisista kokeista tai muista näytöistä on aamupäivällä (palkit 1-2,4-6,8), mutta kahtena näyttöviikon päivänä on myös iltapäivä koe/näyttö (palkit 3 ja 7).  Näyttöviikon aikataulut löytyvät lukiokalenterista.

Abitti-kokeet alkavat klo 9 ja muut kokeet klo 9.35-12.05. Lisäajan saaneet opiskelijat voivat jatkaa koetta aamupäivällä klo 12.50 saakka. Jos näyttöviikolla pidetään kirjallinen koe, saa kokeesta poistua vasta 30 minuutin päästä kokeen alkamisesta. Myöhästyneet otetaan sisään Abitti-kokeisiin klo 9.30 ja muihin kokeisiin klo 10.05. Myöhästyneet eivät saa lisäaikaa näytön suorittamiseen.  

 Iltapäivän näytöt (palkit 3 ja 7) alkavat klo 13.15. Lisäajan saaneet opiskelijat voivat jatkaa koettaa iltapäivällä klo 17.00. 

 Jos opiskelija on pois kokeesta/näytöstä, siitä on ilmoitettava aineenopettajalle mielellään ennen näytön alkua, kuitenkin viimeistään näyttöpäivän aikana. Mikäli poissaolosta ei ilmoteta näyttöpäivän aikana, opiskelijan opintojakso katsotaan keskeytyneeksi (K) ja hänellä ei ole oikeutta osallistua uusintaan.  Jos opiskelija jättää kokeessa tyhjän vastauspaperin, arvosana voi opettajan harkinnan mukaan olla K (keskeytynyt), 4 tai hyväksytty arvosana, mikäli opintojaksolta on riittävästi muita suorituksia. Kokeessa voi olla minimipistemäärä, joka pitää saavuttaa saadakseen opintojakso suoritettua.

 Lukuvuonna 2022-2023 näyttöviikot järjestetään seuraavasti:

1. jakso (15.8.-4.10.2022); näyttöviikko 27.9.-4.10.2022

2. jakso (5.10.-30.11.2022); näyttöviikko 23.11.-30.11.2022

3. jakso (1.12.2022-7.2.2023); näyttöviikko 1.2.-7.2.2023

4. jakso (8.2.-6.4.2023); näyttöviikko 30.3.-6.4.2023

5. jakso (11.4.-2.6.2023); näyttöviikko 26.5-2.6.2023

 

Yleisiä ohjeita näyttöviikon kokeita varten:

  • Opiskelija ilmoittaa opettajilleen lisäajan ja/tai erillistilan tarpeesta viimeistään periodin puolivälissä.
  • Opiskelijalla tulee olla mukana toimiva kone, kuulokkeet ja hiiri. Jos opiskelija tulee näyttöön ilman toimivaa konetta ja muita laitteita, hänet ohjataan tekemään näyttö seuraavassa uusinnassa.
  • Kokeeseen ei saa tuoda mitään omia papereita.
  • Päällysvaatteet ja laukut on jätettävä omaan lokerikkoon kokeen ajaksi. Mahdolliset arvoesineet kerätään kokeen alussa luokan eteen. Kännykät suljetaan ja jätetään opettajan pöydälle.
  • Opiskelijat istuvat valvojan osoittamilla paikoilla.
  • Kokeen aikana keskustelu on kiellettyä; opettajalle saa esittää ainoastaan välttämättömät kysymykset.
  • Vessassa käymiseen on pyydettävä valvojan lupa, vain yksi opiskelija kerrallaan ja  noudatettava ohjeita esim. mihin vessaan mennään. 
  • Vilppi kokeessa, myös avunanto, johtaa automaattisesti kokeen hylkäämiseen.
  • Lounas tarjolla lukiolaisille klo  11.45-13. Ennen klo 12 ruokailua valvova opettaja tai rehtori saattaa antaa tarkempia ohjeita sen mukaan, miten peruskoululaisten ruokavuorossa on tilaa.