NÄYTTÖVIIKOT

Lukion näyttöviikko kestää kuusi päivää. Pääosa kirjallisista kokeista tai muista näytöistä on aamupäivällä (palkit 1-2,4-6,8), mutta kahtena näyttöviikon päivänä on myös iltapäivä koe/näyttö (palkit 3 ja 7).  Näyttöviikon aikataulut löytyvät lukiokalenterista.

Kaikki aamupäivän näytöt pidetään klo 9-12 ellei opettaja ole muuta ilmoittanut. Näyttöön on saavuttava viimeistään klo 8.45. Myöhästyneet otetaan sisään näyttöön klo 9.30 ja he eivät saa lisäaikaa näytön suorittamiseen. Näytöstä saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua näytön alkamisesta. Lisäajan saaneet opiskelijat voivat jatkaa näyttöä aamupäivällä klo 12.50 saakka. 

 Iltapäivän näytöt (palkit 3 ja 7) pidetään klo 13.15-16.15.  Näyttöön on saavuttava viimeistään klo 13. Myöhästyneet otetaan sisään näyttöön klo 13.45 ja he eivät saa lisäaikaa näytön suorittamiseen. Näytöstä saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua näytön alkamisesta. Lisäajan saaneet opiskelijat voivat jatkaa näyttöä iltapäivällä klo 17.00 saakka. 

 Jos opiskelija on pois näytöstä, siitä on ilmoitettava aineenopettajalle mielellään ennen näytön alkua, kuitenkin viimeistään näyttöpäivän aikana Wilma-viestillä. Mikäli poissaolosta ei ilmoteta näyttöpäivän aikana, opiskelijan opintojakso katsotaan keskeytyneeksi (K) ja hänellä ei ole oikeutta osallistua uusintaan. Opettaja voi kuitenkin arvioida opintojakson muiden näyttöjen perustella, mikäli opintojakson arviointikriteerit sen sallivat.

 Jos opiskelija jättää näytössä tyhjän vastauspaperin, arvosana voi opettajan harkinnan mukaan olla K (keskeytynyt), 4 tai hyväksytty arvosana, mikäli opintojaksolta on riittävästi muita arvioitavia suorituksia. Kokeessa voi olla minimipistemäärä, joka pitää saavuttaa saadakseen opintojakson suoritettua.

 Lukuvuonna 2023-2024 näyttöviikot järjestetään seuraavasti:

1. jakso (10.8.-1.10.2023); näyttöviikko 25.-29.9.2023

2. jakso (2.10.-27.11.2023); näyttöviikko 20.11.-24.11.2023

3. jakso (28.11.2023-4.2.2024); näyttöviikko 29.1.-2.2.2024

4. jakso (5.2.-7.4.2024); näyttöviikko 2.-5.4.2024

5. jakso (8.4.-1.6.2024); näyttöviikko 27.-31.5.2024

 

Yleisiä ohjeita näyttöviikon kokeita varten:

  • Opiskelija ilmoittaa opettajilleen lisäajan ja/tai erillistilan tarpeesta viimeistään periodin puolivälissä.

  • Opiskelijalla tulee olla mukana toimiva kone, kuulokkeet ja tarvittaessa hiiri. Jos opiskelija tulee näyttöön ilman toimivaa konetta ja muita laitteita, hänet ohjataan tekemään näyttö seuraavassa uusinnassa. Mikäli kokeessa tarvitaan kirjoitusvälineitä, kokelas tuo ne itse. Valvova opettaja tarkastaa välineet.

  • Päällysvaatteet ja laukut on jätettävä omaan lokerikkoon kokeen ajaksi. Mahdolliset arvoesineet kerätään kokeen alussa luokan eteen. Kännykät suljetaan ja jätetään opettajan pöydälle.

  • Älykelloja ei saa tuoda näyttöön. Mikäli opiskelijalle on unohtunut älykello mukaan koetilaan, hänen on laitettava se opettajan pöydälle näytön ajaksi.

  • Opiskelijat istuvat valvojan osoittamilla paikoilla.

  • Kokeen aikana keskustelu on kiellettyä; opettajalle saa esittää ainoastaan välttämättömät kysymykset.

  • Vessassa käymiseen on pyydettävä valvojan lupa, vain yksi opiskelija kerrallaan ja noudatettava ohjeita esim. mihin vessaan mennään.

  • Opiskelijalla voi olla vesipullo mukana, mutta syöminen kokeen aikana on kielletty.

  • Vilppi kokeessa, myös avunanto, johtaa automaattisesti kokeen hylkäämiseen.

  • Lounas tarjolla lukiolaisille klo 11.45-13. Ennen klo 12 ruokailua valvova opettaja tai rehtori saattaa antaa tarkempia ohjeita sen mukaan, miten peruskoululaisten ruokavuorossa on tilaa.