Etsimme opettajia seuraaviin vakituisiin toimiin:

 

Lower Secondary Mathematics and Chemistry Teacher (English speaking)

We are looking for a full-time mathematics and chemistry teacher for a permanent position starting from 1st Aug 2019. Your role will be to develop students´ mathematical and scientific knowledge and skills following the Finnish curriculum in grade levels 7-9. The work consists of compulsory mathematics courses for grade levels 7-9, compulsory chemistry courses for grade levels 8-9 and integrated science courses for grade level 7.

We are looking for a teacher with excellent interpersonal skills, passion for developing students not only academically but also as people and inspiring methods to motivate students to learn more. To apply you must have official qualifications in both subjects.

Your work will be conducted in English. Therefore native-level English skills are required. Finnish language skills are not essential.

We offer you an interesting job in a vibrant international school community where you will be given significant autonomy to deliver your courses in a supportive environment. Positive and motivated students together with a dynamic math and science department will help you succeed in your work. 

 

Lukion ja peruskoulun yhteiskuntaopin ja historian lehtori

Haemme osaavaa ja innostunutta vahvistusta humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineiden ryhmäämme vakituisesti täytettävään työhön 1.8.2019 alkaen. Työtehtävän rungon muodostaa lukion yhteiskuntaopin pakolliset ja valinnaiset kurssit ja peruskoulun 9. –luokan yhteiskuntaopin opetus. Lisäksi työ sisältää peruskoulun valinnaisia business studies –kursseja sekä lukion historian opetusta. Työ on kaksikielistä, eli osa opetuksesta on suomenkielistä, osa englanninkielistä ja osa tehdään molemmilla kielillä. Siksi edellytämme sujuvaa suomen ja englannin kielten taitoa sekä kokemusta englanninkielisestä opettamisesta tai vähintään halua oppia opettamaan englanniksi. Työtehtävään sisältyy lukiossamme toimivan Yhteiskunta- ja talouslinjan valinnaiskurssien opettamista, ja siksi toivomme sinulta vahvaa kiinnostusta liiketalouteen ja yrittäjyyteen liittyvien sisältöjen opettamiseen. Peruskoulun yhteiskuntaopin opetuksessa korostuu kansainvälisten suhteiden opiskelu ja valmistautuminen Model United Nations –konferenssiin. Työhön ja sen kehittämiseen kuuluu myös työelämä- ja korkeakouluyhteyksien rakentamista.

Asiasisältöön liittyvän osaamisen lisäksi toivomme, että olet yhteistyökykyinen, joustava sekä valmis oppimaan paljon uutta ja kehittämään itseäsi opettajana. Tuet korkeat tavoitteet itselleen asettavien oppilaiden kehittymistä oikealla tavalla ja osana koko kouluyhteisöä pidät huolta heidän hyvinvoinnistaan. Onnistumista työssäsi tukee aktiivinen, kokenut ja tiivistä yhteistyötä tekevä aineryhmä.

 

Lower and Upper Secondary Art Teacher (English speaking)

We are looking for a full-time art teacher for a permanent position starting from 1st Aug 2019. Your role will be to develop students´ artistic knowledge and skills following the Finnish curriculum both in lower secondary grade levels 7-9 and in upper secondary school.

We are looking for a person with art teacher´s qualification, a passion for art, very good cooperation skills, who enjoys working with teenagers, inspires them to be creative and teaches them the joy of doing art. Should you have a qualification in another subject or experience from teaching another subject, it would be greeted positively.

To excel in this role we are looking for someone with special skills in photography, video and graphic art; as well as interest in art in the public and going to exhibitions and organizing them with the students.

Your work will be conducted in English. Therefore high-level English skills are required. Finnish language skills are not essential.

We offer you an interesting job in a vibrant international school community where you will be given significant autonomy to deliver your courses in a supportive environment.

 

Hakeminen / Applications

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV pyydetään lähettämään rehtorille sähköpostilla osoitteeseen lauri.halla@ksyk.fi viimeistään 7.2.2019. Lisätietoja rehtorilta sähköpostilla tai puhelimesta 0407353621. Kelpoisuus tehtävään määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Hakijan on pyydettäessä osoitettava lääkärintodistuksella olevansa terveydentilaltaan tehtävään sopiva. Työsuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Tehtäviin asetetaan koeaika.

To apply, please send your covering letter and CV to the principal Lauri Halla, lauri.halla@ksyk.fi, by 7th February 2019. If you have any questions regarding the role please don’t hesitate to contact the principal by email or phone 0407353621.