Koulumatkatukea täytyy hakea jokaiselle lukuvuodelle erikseen. Tuki kannattaa hakea ennen koulun alkua, jotta opiskelija voi saada koulumatkatuetun lipun hyvissä ajoin käyttöönsä. Tuen voi hakea helposti OmaKelassa.

Kela myöntää koulumatkatukea toisen asteen oppilaitoksessa eli esimerkiksi lukiossa opiskeleville. Koulumatkatukea voi saada, jos yhdensuuntainen koulumatka on pitkä.

Tukea voi saada aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta alkaen. Jos tukea halutaan saada elokuun alusta alkaen, hakemus täytyy lähettää Kelaan syyskuun loppuun mennessä.

Koulumatkatuen ehdot ovat erilaiset sen mukaan, onko opiskelijalla oikeus oppivelvollisuuslain mukaiseen maksuttomaan koulutukseen vai ei. Tuen piirissä ovat syksyllä 2021 ja sen jälkeen aloittaneet toisen asteen opiskelijat.

Tarkempaa tietoa ja hakuohjeet Kelan sivuilta:

https://www.kela.fi/ajankohtaista/5559194/koulumatkatukea-kannattaa-hakea-omakelassa-ennen-koulun-alkua-verkossa-hakeminen-nopeuttaa-tuen-saamista

Koulun liput liehuvat saloissa ja metro kulkee taka-alalla.