18.1.

YT-linjan perinteisen tammikuun Studia generalia luennon vierailijana oli tänä vuonna Helsingin kaupungin ekonomisti Mikko Kiesiläinen. Luento käsitteli kaupunkien merkitystä talouskasvulle. Talouden kasvu koostuu yhä enemmän palveluiden tuottamisesta ja kuluttamisesta ihmisten kesken. Kaupungit ovat tällaisen kehityksen edellytys ja seuraus.

Kasaantumisetujen ja informaation välittymisen nopeuden lisäksi luennolla pohdittiin Helsingin ja pääkaupunkiseudun merkitystä Suomen talouskasvulle. Suuret kiitokset Mikolle erittäin mielenkiinoisesta esityksestä ja taloustieteen empiiristen tutkimustulosten  havainnollistamisesta liittyen kaupunkien merkitykseen talouskasvun tuottajina.