UUSINNAT

Hylätyn kurssin uusiminen tai suorittamattoman kokeen tekeminen

Hylätyn kurssin voi uusia osallistumalla seuraavaan uusintakuulusteluun tai suorittamalla kurssin uudelleen. Uusinnoissa voi myös suorittaa kokeita, jotka ovat jääneet hyväksytyn syyn vuoksi tekemättä näyttöviikolla.  Uusintakuulusteluun voi osallistua ainoastaan yhden kerran. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilman kautta jaetulla Forms-lomakkeella lukiokalenterissa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Keskeytettyä (K) ja itsenäisesti suoritettua kurssia ei voi uusia uusintakokeessa.

Suosittelemme osallistumaan vain yhteen uusintakokeeseen kerrallaan. Mikäli opiskelijan on uusittava useampi kurssi tai useampi näyttö on tekemättä, uusimisesta on sovittava erikseen ko. opettajien kanssa. Mikäli opiskelijalla on sairauden tai muun erityisen painavan syyn vuoksi jäänyt useampia näyttöjä suorittamatta näyttöviikolla, opiskelijalla on mahdollisuus saada ko. näyttöviikolle yhden tunnin lisäaika kahden näytön suorittamista varten. Lisäajan uusintaan myöntää aineenopettaja tai opinto-ohjaaja ja se tulee merkitä uusintakaavakkeeseen.

 Hyväksytyn kurssin uusiminen

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa kerran uusintakuulustelussa sen lukuvuoden aikana, jolloin kurssi on suoritettu. Näitä uusintakuulusteluja järjestetään kahdesti lukuvuoden aikana. Opiskelijan tulee sopia korotuksesta ko. aineen opettajan kanssa hyvissä ajoin, koska opettaja voi vaatia opiskelijaa suorittamaan lisätehtäviä ennen koetta. Kun lupa korotukseen on saatu opettajalta, siihen ilmoittaudutaan opinto-ohjaajalta saatavalla lomakkeella kalenterissa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos opiskelija käyttää uusimisoikeutta, kurssin arvosanaksi tulee suorituksista parempi. Suosittelemme osallistumaan vain yhteen korotuskokeeseen.

Uusintakuulustelut 2021-22

Uusintakuulustelu järjestetään poikkeuksellinen kuusi kertaa lukuvuoden aikana 2020-21 aikana. Yhdellä uusintakuulustelukerralla voi osallistua maksimissaan kahteen uusintakokeeseen. Lukuvuonna 2020–20121 uusintapäivät ovat:

 Torstai 19.8.2021 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä pe 13.8.2021

 *Torstai 2.9.2021 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 26.8.2021

Torstai 28.10.2021 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 14.10.2021

Torstai 16.12.2021 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 9.12.2021

*Torstai 14.3.2022 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 3.3.2022

 Torstai 28.4.2022 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 21.4.2022.

Pidennetty koeaika alkaa uusinnoissa klo 15.00.

 * Mahdollisuus korottaa myös hyväksyttyjä arvosanoja

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan täyttämällä Wilman kautta opiskelijoille lähetty Forms-lomake kalenterissa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen uusintakuulusteluun on sitova, eli jättäessään saapumatta kokeeseen opiskelija ei voi enää ilmoittautua uusimaan kyseistä opintojaksoa muuten kuin osallistumalla opetukseen kun se seuraavan kerran on mahdollista. Hylätty opintojakso tulee aina uusia seuraavassa uusintakuulustelussa!