UUSINNAT

Hylätyn kurssin uusiminen tai suorittamattoman kokeen tekeminen

Hylätyn kurssin voi uusia osallistumalla seuraavaan uusintakuulusteluun tai suorittamalla kurssin uudelleen. Uusinnoissa voi myös suorittaa kokeita, jotka ovat jääneet hyväksytyn syyn vuoksi tekemättä näyttöviikolla.  Uusintakuulusteluun voi osallistua ainoastaan yhden kerran. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilman kautta jaetulla Forms-lomakkeella lukiokalenterissa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Keskeytettyä (K) ja itsenäisesti suoritettua kurssia ei voi uusia uusintakokeessa.

Suosittelemme osallistumaan vain yhteen uusintakokeeseen kerrallaan. Mikäli opiskelijan on uusittava useampi kurssi tai useampi näyttö on tekemättä, uusimisesta on sovittava erikseen ko. opettajien kanssa. Mikäli opiskelijalla on sairauden tai muun erityisen painavan syyn vuoksi jäänyt useampia näyttöjä suorittamatta näyttöviikolla, opiskelijalla on mahdollisuus saada ko. näyttöviikolle yhden tunnin lisäaika kahden näytön suorittamista varten. Lisäaika tulee merkitä uusintakaavakkeeseen.

Hyväksytyn kurssin uusiminen

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa kerran uusintakuulustelussa sen lukuvuoden aikana, jolloin kurssi on suoritettu. Näitä uusintakuulusteluja järjestetään kahdesti lukuvuoden aikana. Opiskelijan tulee sopia korotuksesta ko. aineen opettajan kanssa hyvissä ajoin, koska opettaja voi vaatia opiskelijaa suorittamaan lisätehtäviä ennen koetta. Kun lupa korotukseen on saatu opettajalta, siihen ilmoittaudutaan opinto-ohjaajalta saatavalla lomakkeella kalenterissa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos opiskelija käyttää uusimisoikeutta, kurssin arvosanaksi tulee suorituksista parempi. Suosittelemme osallistumaan vain yhteen korotuskokeeseen.

Uusinnat 2022-23

Uusinnat järjestetään viisi kertaa lukuvuoden aikana 2022-23 aikana. Yhdellä kerralla voi osallistua maksimissaan kahteen uusintakokeeseen. Lukuvuonna 2022–2023 uusintapäivät ovat:

Tiistaina 30.8.2022 klo 16-19.00 ; viimeinen ilmoittautumispäivä ti 23.8.2022

*Torstai 7.11.2022 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä pe 28.10.2022

Maanantai 19.12.2022 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä ke 14.12.2022

* Torstai 9.3.2023 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 3.3.2022

 Tiistai 25.4.2023 klo 16-19.00; viimeinen ilmoittautumispäivä to 20.4.2023

* Mahdollisuus korottaa myös hyväksyttyjä arvosanoja

Pidennetty koeaika alkaa uusinnoissa klo 15.00, varsinainen uusinta klo 16. Ainoa aika, jolloin uusintaan saa tulla myöhässä on klo 16.15. Se on myös aikaisin aika, jolloin uusinnasta saa poistua.

Uusintaan ilmoittaudutaan täyttämällä Wilman kautta opiskelijoille lähetty Forms-lomake kalenterissa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen uusintaan on sitova, eli jättäessään saapumatta kokeeseen opiskelija ei voi enää ilmoittautua uusimaan kyseistä opintojaksoa muuten kuin osallistumalla opetukseen kun se seuraavan kerran on mahdollista.