Tuntijakokokeilu 2016-17 aloittaneet

  • Suoritettava vähintään 75 kurssia kuten valtakunnallisessa tuntijaossakin
  • 30 – 34 pakollista kurssia vrt. valtakunnallisessa tuntijaossa 47 – 51 pakollista
  • 24 valtakunnallista syventävää kurssia

 

  • Reaaliaineet on jaettu kahteen ryhmään: Kokeilun valinnaisuus koskettaa vain reaaliaineita.
    • Ympäristö- ja luonnontieteet
    • Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet
  • Molemmista ryhmistä valitaan vapaavalintaisesti vähintään 9 syventävää valtakunnallista kurssia
  • Reaaliaineissa ei ole tuntijakokokeiluun osallistuneilla pakollisia kursseja. Opiskelijan on kuitenkin valittava yksi valtakunnallinen syventävä kurssi terveystietoa ja uskontoa/elämänkatsomustietoa*.

 

LUKION TUNTIJAKOKOKEILU JA VALTAKUNNALLINEN TUNTIJAKO

YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETEIDEN RYHMÄ

Tuntijakokokeilu 2017Biologia: 5Maantiede: 4Fysiikka: 7Kemia: 5Terveystieto*: 3VALITTAVA YHTEENSÄ: 9
Valtakunnallinen tuntijakokokeilu 2017 – pakolliset kurssitBiologia: 2Maantiede: 1Fysiikka: 1Kemia: 1Terveystieto: 1SUORITETTAVA YHTEENSÄ: 6

 

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti opskelevien tulee suorittaa ympäristö- ja luonnontieteistä yhteensä 6 pakollista kurssia. Tuntijakokokeilussa olevat opiskelijat valitsevat ympäristö- ja luonnontieteiden ryhmästä vapaavalintaisesti yhteensä 9 kurssia, joista yksi on terveystiedon kurssi.

 

HUMANISTIS-YHTEISKUNNALLISET TIETEET

Tuntijakokokeilu 2017Filosofia: 4Psykologia: 5Historia: 6Yhteiskuntaoppi: 4Uskonto/elämänkatsomustieto*: 6VALITTAVA YHTEENSÄ: 9
Valtakunnallinen tuntijakokokeilu 2017 – pakolliset kurssitFilosofia: 2Psykologia: 1Historia: 3Yhteiskuntaoppi: 3Uskonto/elämänkatsomustieto: 2SUORITETTAVA YHTEENSÄ: 11

 

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti opiskelevien tulee suorittaa humanistis-yhteiskunnallisista tieteistä yhteensä 11 pakollista kurssia. Tuntijakokokeilussa olevat opiskelijat valitsevat humanistis-yhteiskunnallisista tieteistä vapaavalintaisesti yhteensä 9 kurssia, joista yksi on uskonto tai elämänkatsomustieto.

 

TUNTIJAKOKOKEILU JA YLIOPPIOPPILASKIRJOITUKSET

Kokeilussa olevien opiskelijoiden osalta noudatetaan ylioppilastutkinnon suorittamisesta ja kokeisiin osallistumisesta annettuja säädöksiä ja määräyksiä kaikilta osin. Opiskelijoiden on suoritettava kirjoitettavasta aineesta pakolliset kurssit valtakunnallisen tuntijaon mukaisesti, kuten ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa säädetään.

 

OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI TUNTIJAKOKEILUSSA 

Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta, opinto-ohjauksesta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin paitsi biologiasta, filosofiasta, historiasta, yhteiskuntaopista ja uskonnosta/elämänkatsomustiedosta. Lisäksi opiskelija voi saada suoritusmerkinnän valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.