YT-linjan kurssilaiset vierailivat Helsingin Kauppakamarin vieraina. Kauppakamarin koulutusjohtaja Marko Silenesitteli vaikuttamistoimintaa sekä jäsenpalveluita. Kauppakamarin tehtävänä on vaikuttaa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti päättäjiin, jotta yhteiskunta huomioisi kaikilla tasoilla yritysten tarpeet. Erityisen ajankohtaisena Silen piti Uudenmaan kehittämistä ja koulutuspolitiikan kohdentamista yritysten tarvitsemaan osaamiseen. Muita tärkeitä kysymyksiä Kauppakamarille ovat mm. infrastruktuurin taso, kannustava verotus sekä yritystoiminnan säätelyn mielekkyys. Kauppakamari tarjoaa jäsentensä käyttöön laajoja asiantuntija- ja koulutuspalveluita. Etujärjestötoiminta tuli tutuksi ja Kauppakamarin historiaan liittyviin merirosvous-aiheisiin kysymyksiin saatiin vastaukset. Kiitämme Kauppakamaria antoisasta vierailusta!