Opiskelijakunta ja tutorit

Tutorit

KSYK:n tutoreiden ja tutoroinnin tavoitteena on auttaa ja ohjata uusia opiskelijoita lukion alkuun ja opiskeluihin yleisesti liittyvissä kysymyksissä. Tutorit ovat koulun alkaessa kertomassa koulun käytänteistä ja lukio-opiskelusta, vetämässä erilaisia ryhmäytysleikkejä ja ylipäätään tukemassa ja auttamassa ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoita lukuvuoden aikana. Tutorit myös pyrkivät lisäämään opiskelijoiden tutustumista toisiinsa niin oman ryhmän sisällä kuin koko koulunkin tasolla. Tutorit myös osallistuvat koulun markkinointiin tuleville hakijoille koulun infotilaisuuksissa ja avointen ovien päivänä. Tutorit ovat toisen vuoden opiskelijoita, jotka hakeutuvat, valitaan ja koulutetaan ensimmäisen vuoden keväällä tulevaan tehtäväänsä. Tutorit saavat toiminnastaan lukiokurssin ja erillisen todistuksen.

 

Opiskelijakunta
Opiskelijakunnan tavoitteena on toimia yhteyskanavana koulun ja opiskelijoiden välillä ja sitä kautta vaikuttaa opiskeluihin liittyviin asioihin ja saada samalla kokemusta yhteisestä asioiden hoitamisesta.  Opiskelijakunta pyrkii myös osaltaan lisäämään opiskelijoiden viihtyvyyttä ja yhteishenkeä koulussa. Opiskelijakuntaa kuullaan koulun kehittämistä koskevissa asiossa ja he nostavat aktiivisesti esiin kehittämistarpeita. Opiskelijakunta järjestää vuoden aikana erilaisia teemaviikkoja ja tempauksia.