YT-linjan 17b-ryhmän opiskelijat ja valtiotieteitä opiskelemaan mielivät abiturientit vierailivat Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Akatemiatutkija ja valtiotieteen tohtori Hanna Wass esitteli tiedekunnan tutkinto-ohjelmia, valtiotieteellistä tutkimusta sekä tulosten hyödyntämistä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja kehittämistyössä. Hannan tutkimuskohteina ovat olleet mm. nuorten poliittinen osallistuminen ja osallistumattomuus, joiden syistä kuultiin mielenkiintoisia esimerkkejä ja havaintoja.

Vierailulla saatiin useita hyviä vinkkejä myös tulevaisuuden opiskelu- ja työelämätaitojakin silmällä pitäen. Kyky omaksua laajoja asiakokonaisuuksia ja niistä oleellisen puristaminen hyvällä kieliasulla A4-pituuteen on nykyisessä tietoyhteiskunnssa kullanarvoinen taito. Kiitämme vierailusta ja ensi vuonna nähtäneen tiedekunnassa useita YT-taustaisia valtiotieteilijöitä!