Hae meille

Yhteiskunta- ja talouslinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 23.2.-7.4.2021. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/Lukion yhteiskunta- ja talouslinja. Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • Valintakokeeseen, enintään 3 pistettä 

Hakijan tulee saada valintakokeesta vähintään 1 piste voidakseen tulla valituksi. 2020 yhteiskunta- ja talouslinjalle sisäänotettujen alin pistemäärä oli 10,98 pistettä ja alin keskiarvo 8,69.

Yhteiskunta- ja talouslinjan valintakoe järjestetään torstaina 29.4.2021 klo 13.30-14.30 lähikokeena koulun tiloissa. Koe mittaa yhteiskuntaopin sekä ajankohtaisten kotimaisten ja kansainvälisten politiikkaan ja talouteen liittyvien asioiden tuntemusta. Koe on suomenkielinen, mutta voi sisältää englanninkielistä aineistoa. Kokeeseen osallistuminen on edellytys kouluun hyväksymiselle ja koe tulee tehdä annettuna ajankohtana. Kokeeseen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistusKoe toteutetaan hakijoiden terveysturvallisuus huomioiden, ja lähemmät ohjeet käytännön järjestelyistä löytyvät koulun kotisivuilta.

Yhteiskunta- ja talouslinjan valintakokeen yhden pisteen arvoisen tehtävän voit korvata harrastuneisuuspisteellä, josta on toimitettava todistus sähköpostilla koulun kansliaan 8.5.2021 mennessä. Tarkemmat ohjeet harrastuneisuuspisteen hyväksiluvusta löydät tämän sivun alaosasta.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2021 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen ja ensimmäisen vuoden valintojen tekeminen tapahtuu to-pe 17.-18.6.2021 sekä ma 21.6.2021. Opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan 1.7.2021  mennessä tai se peruuntuu.

Harrastuneisuuden hyväksilukeminen yhteiskunta-ja talouslinjalla

Valintakokeen viimeisen tehtävän voi korvata harrastuneisuudella, josta on toimitettava kirjallinen todistus rehtorille viimeistään 8.5.2021

Harrastuneisuuteen hyväksytään:

  • toimiminen vastuutehtävässä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri) politiikkaan tai talouteen liittyvässä järjestötoiminnassa vähintään vuoden ajan
  • toimiminen yläkoulun oppilaskunnan puheenjohtajana vähintään vuoden ajan
  • osallistuminen kansainväliseen politiikkaa tai taloutta käsittelevään vähintään kaksipäiväiseen konferenssiin
  • muiden vastaavan tasoisten suoritusten hyväksymistä voi tiedustella rehtorilta viimeistään 8.5.2020 osoitteesta lauri.halla@ksyk.fi

Todistukset harrastuneisuudesta tulee lähettää rehtori Lauri Hallalle joko postitse osoitteeseen Kulosaaren yhteiskoulu, Lauri Halla,  Ståhlberginkuja 1, 00570 Helsinki. Voit lähettää todistukset myös sähköpostilla osoitteeseen lauri.halla@ksyk.fi. Laita sähköpostin otsikoksi "yt-linjan harrastuneisuus". Varmista vielä sähköposteistasi, että olet saanut rehtorilta vastauksen viestisi vastaanottamisesta viikon sisällä lähetyksestä.

Lisätietoja saat linjanvetäjä Ville Kohvakalta (ville.kohvakka@ksyk.fi) ja apulaisrehtori Riitta Kaistolta (riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808 351.