Hae meille

Yhteiskunta- ja talouslinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 22.2.-22.3.2022. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/Lukion yhteiskunta- ja talouslinja. Linjalle otetaan 30 opiskelijaa. Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • Pääsykokeeseen, enintään 5 pistettä 

Hakijan tulee saada pääsykokeesta vähintään 1 piste voidakseen tulla valituksi. 2021 yhteiskunta- ja talouslinjalle sisäänotettujen alin pistemäärä oli 10,70/13 ja alin keskiarvo 8,58.

Yhteiskunta- ja talouslinjan pääsykoe järjestetään torstaina 28.4.2022 klo 13.30-14.45 lähikokeena koulun tiloissa. Koe mittaa yhteiskuntaopin sekä ajankohtaisten kotimaisten ja kansainvälisten politiikkaan ja talouteen liittyvien asioiden tuntemusta. Koe on suomenkielinen, mutta voi sisältää englanninkielistä aineistoa. Kokeeseen osallistuminen on edellytys kouluun hyväksymiselle ja koe tulee tehdä annettuna ajankohtana. Kokeeseen ei tule erillistä kutsua. Kokeeseen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistusKoe toteutetaan hakijoiden terveysturvallisuus huomioiden, ja lähemmät ohjeet käytännön järjestelyistä löytyvät koulun kotisivuilta ajankohtaista osiosta ennen pääsykoetta.

Yhteiskunta- ja talouslinjan pääsykokeen yhden pisteen arvoisen tehtävän voit korvata harrastuneisuuspisteellä.  Harrastuspistettä voi hakea harrastuneisuudesta kertovalla kirjallisella todistuksella mielellään viimeistään 26.4.2022, jolloin hakija saa tiedon harrastuneisuuden hyväksymisestä ennen pääsykoetta. Viimeinen päivä toimittaa todistus on 6.5.2022.​ Tarkemmat ohjeet harrastuneisuuspisteen hyväksiluvusta löydät tämän sivun alaosasta.

Mikäli hakija hakee Kulosaaren yhteiskouluun 1. tai 2. varasijalla hänen tulee täyttää sähköinen ainevalintakortti pe 1.4.2022 mennessä. Sähköiseen ainevalintakorttiin pääset tästä. Tässä vaiheessa haluamme tietää valintasi suomen kielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa ja katsomusaineissa. Koulukohtaiset valinnat tehdään kesällä tulosten julkistamisen jälkeen. Mikäli sinulla on kysymyksiä ainevalintakorttiin liittyen, ota yhteyttä riitta.kaisto@ksyk.fi, p. 0400-808 351.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan to 16.6.2022 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse, jossa on yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet sekä ohjeet ensimmäisen vuoden opintojaksovalintojen tekemiseen. Lisäksi järjestämme vapaaehtoisia etätapaamisia pe-ma 17.-20.6. 2022, joissa uusilla lukiolaisilla on mahdollisuus tutustua tutoreihin ja opinto-ohjaajiin sekä saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Aiemmista vuosista poiketen opiskelijapaikan vastaanottaminen ei vaadi kesällä 2022 käyntiä koululla.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 30.6.2022 mennessä tai se peruuntuu.

Harrastuneisuuden hyväksilukeminen yhteiskunta-ja talouslinjalla

Pääsykokeen viimeisen tehtävän voi korvata harrastuneisuudella, josta on toimitettava kirjallinen todistus lukion rehtorille viimeistään pe 6.5.2022. Mikäli haluat tiedon harrastuneisuuspisteen hyväksymisestä ennen pääsykoetta, lähetä todistus 26.4.2022 mennessä.

Harrastuneisuuteen hyväksytään:

  • toimiminen vastuutehtävässä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri) politiikkaan tai talouteen liittyvässä järjestötoiminnassa vähintään vuoden ajan
  • toimiminen yläkoulun oppilaskunnan puheenjohtajana vähintään vuoden ajan
  • osallistuminen kansainväliseen politiikkaa tai taloutta käsittelevään vähintään kaksipäiväiseen konferenssiin
  • muiden vastaavan tasoisten suoritusten hyväksymistä voi tiedustella lukion rehtorilta viimeistään 6.5.2020 osoitteesta minnariitta.raitio@ksyk.fi

Todistukset harrastuneisuudesta tulee lähettää lukion rehtori Minnariitta Raitiolle sähköpostilla osoitteeseen minnariitta.raitio@ksyk.fi. Laita sähköpostin otsikoksi "yt-linjan harrastuneisuus". Varmista vielä sähköposteistasi (tarkista myös roskaposti!), että olet saanut rehtorilta vastauksen viestisi vastaanottamisesta viikon sisällä lähetyksestä.

Lisätietoja opiskelusta linjalla saat linjanvetäjä Ville Kohvakalta (ville.kohvakka@ksyk.fi) ja apulaisrehtori Riitta Kaistolta (riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808 351.