YT-linjan Johdatus yhteiskuntatieteisiin-kurssi vieraili Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan vieraana. Tutkijatohtori Ville Erkkilä esitteli tiedekunnan opiskeluvaihtoehtoja sekä käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Yliopiston tärkeimmät tehtävät koulutus, tutkimus ja asiantuntijuus nousivat myös esittelyssä esille. Kurssin päätöskaronkan merkeissä käytiin myös mielenkiintoisia keskusteluja niin historiaan kuin yhteiskuntatieteisiin liittyen. Tervetuloa tulevaisuudessa Alma materin hoiviin! Tämä oli Villen viesti YT-linjan opiskelijoille!

Helsingin yliopiston ”valtsikassa” voi opiskella kandidaatiksi ja maisteriksi seuraavissa opinto-ohjelmissa:

  • Politiikka ja viestintä: viestintä ja yleinen valtio-oppi
  • Sosiaalitiede: yhteiskuntapolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö ja sosiologia
  • Taloustiede: taloustiede 🙂
  • Yhteiskunnallinen muutos: talous- ja sosiaalihistoria, poliittinen historia, sosiaali- ja kulttuuriantropologia ja kehitysmaatutkimus