Helsingin kaupungin ympäristökasvattaja, kemisti Asta Ekman piti 17. tammikuuta 7. luokille aamunavauksen, joka käsitteli mikromuoveja ja merten roskaantumista. Tämä oli menneen viikon toinen ympäristöaiheinen aamunavaus Vihreä lippu -sertifikaatin saaneella koulullamme.

Tiesitkö, että tupakan filtterissä on muovia, jonka hajoaminen kestää 20 vuotta. Tai että kasvomaskin hajoaminen vie 450 vuotta. Näiden hajottua muovi ei katoa vaan pilkkoutuu pienen pieniksi partikkeleiksi, jotka voivat siirtyä luonnon ravintoketjussa eteenpäin.

Kiitos Asta Ekmanille vierailusta aamunavaustilaisuudessamme!

Asta Ekman vieraili KSYK:lla aamunavaustilaisuuden puhujana.