Hakuaikataulu

ke 10.11.2021

Klo 18.00-20.00 infotilaisuus kuudesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen. Järjestämistavasta tiedotetaan lähempänä tilaisuutta.

la 20.11.2021

Avointen ovien päivä klo 10:00-14.00. Järjestämistavasta (etänä vai koululla) tiedotetaan lähempänä tilaisuutta.

15.11.-15.12.2021

Hakuaika painotettuun opetukseen.

KE 26.1.2022

klo 9:00 Soveltuvuuskoe. Aiempina vuosina kokeessa on ollut englannin kielen taitoa ja suomen kielen taitoa mittaavat osat. Kaksikielisten luokkien osalta molempien kielten osaaminen on otettu huomioon soveltuvuutta arvioitaessa. Englanninkielisen opetuksen osalta vain englannin kielen osuus on vaikuttanut soveltuvuusarvioon. Suomen kielen osuutta on käytetty suomen kielen opetusryhmän tason määrittämiseen. Englannin kielen osuuden kesto on ollut n. 2 tuntia ja suomen kielen osuuden n. 1,5 tuntia. Osien välissä on tarjoiltu lounasta.

Kokeen muodosta ja siitä, järjestetäänkö koe paikan päällä koululla vai sähköisesti etänä, tiedotetaan koulun kotisivulla tarkemmin lähempänä ajankohtaa. Jos hakija ei pysty osallistumaan soveltuvuuskokeeseen kyseisenä ajankohtana hyväksyttävästä syystä, voidaan koe järjestää hänelle toisena päivänä. Ole yhteydessä peruskoulun rehtoriin Richard Cousinsiin, richard.cousins@ksyk.fi.  Kokeeseen ei tule erillistä kutsua, ellei se ole tarpeen etäkokeen järjestämisen vuoksi.

PE 18.3.2022

Oppilaaksiottopäätökset postitetaan.