WWF:n ympäristökasvatuksen asiantuntija Sanna Koskinen vieraili esitelmöimässä kansalaisjärjestötoiminnan vaikuttamismahdollisuuksia. WWF on säätiömuotoinen järjestö, jonka tavoitteena on tasapainoinen suhde ihmisen ja luonnon välille. Tärkeimpiä vaikuttamiskanavia ovat tärkeiden asioiden nostaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, tiedottaminen ja ”valistaminen” esim. ruokavalion ympäristövaikutuksista kasvisruokaresepteihin. Tämän lisäksi järjestöt ovat keskeisiä toimijoita asiantuntijoina mm. lainsäädäntötyössä sekä päättäjien lobbaamisessa. Kansalaisjärjestöt tarjoavat epäpoliittisen väylän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Voit olla mukana, tukijana, jäsenenä, aktiivina tai työntekijänä järjestössä.