Hae meille

Tiede- ja teknologialinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 20.2.-19.3.2024 Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/ Lukion tiede- ja teknologialinja. Tiede-ja teknologialinjalle otetaan 30 opiskelijaa.  Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • pääsykokeeseen, enintään 5 pistettä

Hakijan tulee saada pääsykokeesta vähintään 1 piste voidakseen tulla valituksi. 2022 tiede - ja teknologialinjalle sisäänotettujen alin pistemäärä oli 9.28pistettä/15p. ja alin keskiarvo 7,94. Alinta pistemäärää tarkasteltaessa on syytä huomioida, että kevään 2022 yhteishaussa linjalle otettiin 60 opiskelijaa ensi kevään 30 opiskelijan sijaan. Vuoden 2021 yhteishaussa linjalle otettiin 30 opiskelijaa ja alin keskiarvo oli tuolloin 8,75.

Linjan pääsykoe järjestetään torstaina 25.4.2024 klo 13.30 koulun tiloissa.  Kokeeseen osallistuminen on edellytys linjalle hyväksymiselle ja koe tulee tehdä annettuna päivänä. Koekutsu lähetään opiskelijan omaan, Opintopolussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli et löydä koekutsua sähköpostistasi, tarkasta myös roskapostisi. Ota oma laskin mukaan, myös kuvallinen henkilöllisyyspaperi tulee olla mukana.

Koe on suomenkielinen, mutta voi sisältää englanninkielistä aineistoa. Koe mittaa luonnontieteiden osaamista sekä ajankohtaisten kotimaisten ja kansainvälisten luonnontieteisiin liittyvien asioiden tuntemusta. Funktiolaskin on sallittu pääsykokeessa.

Mikäli hakijalla on voimassa oleva lääkärin tai psykologin diagnoosiin perustuva erityisjärjestely, jonka tarve jatkuu lukiossa, voi hakija anoa suoritusajan pidennystä valintakokeeseen tai kokeen suorittamista pienryhmätilassa. Anomus liitteineen  tulee toimittaa lukion rehtori Minnariitta Raitiolle sähköpostilla (minnariitta.raitio@ksyk.fi) hakuajan loppuun mennessä. 

Tiede-ja teknologialinjan opiskelijavalinta perustuu lukuaineiden keskiarvoon ja pääsykokeeseen. Voidakseen tulla valituksi linjalle, opiskelijan on osallistuttava pääsykokeeseen koepäivänä. Mikäli hakija on estynyt osallistumaan kokeeseen perustellusta syystä (sairaus tms.), hänen tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen koetta lukion rehtori Minnariitta Raitioon (minnariitta.raitio@ksyk.fi). Järjestämme tarvittaessa varapäivän.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan to 13.6.2024 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse, jossa on yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet sekä ohjeet ensimmäisen vuoden pakollisten opintojaksovalintojen tekemiseen.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 27.6.2023 mennessä tai se peruuntuu.

Lisätietoja saat linjanvetäjiltä Juhana Marjomäeltä ( juhana.marjomaki@ksyk.fi) ja Elli Marjaselta (elli.marjanen@ksyk.fi) sekä apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Riitta Kaistolta (riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808 351.