yläaste/oppilaat ja huoltajat/study guide/kaksikielisyys

Peruskoulun yläasteen opetussuunnitelmassa yhdistyvät mielenkiintoiset sisällöt, innostavat oppimismenetelmät ja yksilölliset mahdollisuudet. Tavoitteellisen opiskelun lisäksi korostamme yritteliäisyyttä, avoimuutta ja yhteistyötaitoja. Pyrimme kasvattamaan oppilaistamme avarakatseisia maailmankansalaisia. Vieraiden kielten tarjonta on laaja. Englannin kielessä ja matematiikassa on mahdollisuus normaalia opetussuunnitelmaa nopeampaan opiskeluun ja lukion kurssien suorittamiseen jo peruskoulun aikana. Akateemisten aineiden lisäksi monipuoliset taito- ja taideaineet kehittävät luovuutta, rohkeutta sekä kädentaitoja. Valinnaiskursseja löytyy monipuolisesti lähes kaikista ainesta. Niiden sisällöt syventävät osaamista hauskalla ja käytännönläheisellä tavalla. 

Useista eri kulttuureista ja kielitaustoista tulevat oppilaat, opiskelijat ja opettajat sekä monipuolinen kieltenopetus luovat monikielisen kouluyhteisön, jonka yhteiset toimintakielet ovat suomi ja englanti. Koulun tapahtumat, juhlat ja muut tilaisuudet toteutetaan suomeksi, englanniksi tai kaksikielisesti. Virallisempi tiedottaminen tapahtuu suomeksi ja englanniksi. Suomenkielisille oppilaille tarjotaan mahdollisuus oppia sujuva englannin kielen taito ja suomen kieltä taitamattomille mahdollisuus opiskella englanniksi ja samalla oppia tehokkaasti suomea.

kAKSIKIELISET LUOKAT

Oppimisesta noin puolet tapahtuu suomen kielellä ja puolet englanniksi. Äidinkieli opetetaan suomeksi. Kuvataide ja musiikki opetetaan englanniksi. Suomenkielisille oppilaille tarjotaan mahdollisuus oppia sujuva englannin kielen taito ja suomen kieltä taitamattomille mahdollisuus opiskella englanniksi ja samalla oppia tehokkaasti suomea. Ruotsirikasteinen opetus kaikilla luokilla: Liikunnan 2. kurssi ja kotitalouden 3. kurssi opetetaan ruotsirikasteisesti.

Englanninkielinen luokka

Englanninkieliselle luokalle tukea suomen opintoihin: äidinkielen tai S2-opintojen lisäksi kotitalouden kurssit 1 ja 2 sekä liikunta ja opinto-ohjaus opetetaan valtaosin suomeksi. Lisäksi yhteiskuntaopin 9. luokan yksi kurssi opetetaan suomeksi tai ainakin kaksikielisesti. Muut aineet opetetaan valtaosin englanniksi. Ruotsirikasteinen opetus kaikilla luokilla: Liikunnan 2. kurssi ja kotitalouden 3. kurssi opetetaan ruotsirikasteisesti.

Suomenkielinen luokka

Suomenkielisellä luokalla musiikki, kuvataide ja kaksi kurssia kotitaloutta opetetaan englanniksi. Lisäksi YH4-kurssi ja Helimun ovat kaikille englanniksi. Muut aineet opetetaan suomeksi. Ruotsirikasteinen opetus kaikilla luokilla: Liikunnan 2. kurssi ja kotitalouden 3. kurssi opetetaan ruotsirikasteisesti.