21.1.

Yritystalouden ja sijoittamisen (Lsbs5) kurssilla tutustuttiin pörssiyhtiö StoraEnson liiketoimintaan. Myyntijohtaja Mikko Antsalo pyrki vakuuttamaan nykyiset ja tulevat sijoittajat StoraEnsosta tuottoisana sijoituskohteena. Esittelyssä käytiin läpi mm. yrityksen tunnuslukuja, joihin kurssilla on tutustuttu sekä StoraEnson toimintaan vaikuttavia makrotaloudellisia tekijöitä.

Esille nousivat megatrendit kuten kaupungistuminen ja kiertotalous, jotka tarjoavat yritykselle suuria tulevaisuuden mahdollisuuksia eri liiketoiminta-alueilla. Sijoittajan näkökulmasta tarjolla on siis paljon tulevaisuuden potentiaalista arvonnousua. Suuret kiitokset StoraEnsolle erittäin mielenkiintoisesta päätöksestä kouluviikolle!