Ensimmäisen jakson viimeisillä kemian, fysiikan ja biologian tunneilla opiskelijat ryhmäytyivät. Saimme itse valita tutkimusryhmän ja aiheen. Tänä vuonna perehdytään mm.  antibioottiresistenssiin, kvanttimekaniikkaan ja osmoosiin.

Tiedeterveisin, Arka & Luca 18c