16.12.2020

Mikä oikeastaan on opiskelijakunnan hallitus eli OPKH?

Koulussamme toimii aktiivisesti opiskelijakuntaa edustava opiskelijakunnan hallitus, joka ajaa opiskelijoiden etua. OPKH:n eli opiskelijakunnan hallituksen tehtävä KSYKissä on edustaa opiskelijakuntaa. Tämä tarkoittaa sitä, että OPKH osallistuu opettajakokouksiin, sekä koulun johtokunnan kokouksiin ja tuo niissä esille opiskelijoiden mielipiteitä. OPKH kokoustaa myös itse aktiivisesti ja pyrkii järjestämään opiskelijoille monenlaista toimintaa sekä ottamaa kantaa opiskelijoita koskeviin asioihin. OPKH:n edustajat valitaan vuosittain järjestettävässä yleiskokouksessa, jossa jokainen opiskelija voi asettua ehdolle ja jäsenet valitaan vaaleilla. OPKH:n toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. 

Miten OPKH sitten toimii?

Kokouksessa puheenjohtaja tai jäsen nostaa esille asian josta haluaisi hallituksen keskustelevan, kuten esimerkiksi KSYKin vaateuudistuksen. Asiasta keskustellaan, ja päätetään lähdetäänkö asiaa viemään eteenpäin. Yleensä tässä vaiheessa perustetaan toimikunta, joka ottaa asian hallintaansa. Toimikunta sitten keskustelee asianomaisten kanssa siitä,  mitä asian eteen voidaan tehdä, ja toteuttaa suunnitelman. Esimerkkinä, KSYK-tuotetoimikunta ideoi yhdessä erilaisia vaatteita ja tuotteita KSYKin logoilla, ja asia vietiin rehtorille. OPKH toimi samalla tavalla mm. kirjakirppiksen kanssa tai Halloween-tapahtumien kanssa – ja kaikista näistä tuli lopulta osa koulumme toimintaa. Vähintään kerran vuodessa järjestetään OPKH:n ja rehtorien yhteinen palaveri, jossa käsitellään merkittävimmät menneet ja tulevat asiat. 

OPKH:n toiminta ja hankkeet 2020 – elämää koronan varjossa

Koronarajoitusten myötä on tämän vuoden hallitus toiminut melkein koko ajan etäyhteyksien välityksellä. Vaalit olivat helmikuun lopussa, ja maaliskuussa toinen aste siirtyikin jo etäopetukseen. Syksyllä koulumme toimi “hybridimallilla” ennen kuin marras- ja joulukuun vaihteessa siirryimme taas kokopäiväiseen etäopiskeluun. 

Tämä on näkynyt myös OPKH:n toiminnassa, sillä etäopetuksen takia suurin osa toiminnastamme, kuten kirjakirppis, perinteinen Halloween-tapahtuma, iltakoulun kuplafutis ja KSYK-ball-toiminta ovat valitettavasti jääneet pakon sanelemina pois. Siitä huolimatta OPKH on kokoustanut säännöllisesti etäyhteyksien kautta ja saanut monia hankkeitaan toteutettua. Esimerkiksi OPKH:n alainen abitoimikunta järjesti koulumme abeille “jumalapäivän” ja työstää tällä hetkellä abishowta. Tämän lisäksi OPKH on lähtenyt uudistamaan koulun vaatebrändiä, sekä vienyt loppuun viimekaudella aloitetun pöllökisan. OPKH on myös edelleen toiminut välikätenä oppilaiden ja johdon välillä. Olemme ottaneet kantaa mm. opiskelijahuollon järjestelyihin sekä etäopetukseen. Viime keväänä keskeisin toive oli, että etäopetus muistuttaisi mahdollisimman paljon lähiopetusta. Myös etäopetuksen välillä lisääntyneestä työmäärästä on annettu useita lausuntoja opettajakunnalle. 

Olemme myös olleet mukana keskustelemassa johdon kanssa tilojen uudistuksesta ja laajentamisesta. Esimerkiksi kirjaston opiskelutilan kalustaminen ja pöytäjalkapallon uudelleensijoittelu, jotta lukiolaisilla on enemmän rauhallisia paikkoja itsenäiseen työskentelyyn, oli OPKH:n aloite rehtoreille. Tämän lisäksi OPKH:n edustajia on ollut mukana uudistamassa LOPSia (lukion opetussuunnitelma) yhdessä koulun opetus- ja tukihenkilökunnan kanssa. 

Mikäli sinulla on ideoita, aloitteita tai haluat mukaan avustamaan työryhmiä ota yhteyttä meihin! Meille voi lähettää palautetta ja ehdotuksia luokkachatteihin jaettujen formsien kautta, tai meihin voi olla suoraan yhteydessä sähköpostitse.

 

Tehdään yhdessä KSYKistä vieläkin parempi koulu!

 

Ystävällisin terveisin OPKH:n puheenjohtajisto

Puheenjohtaja: Aapo Karvonen
aapo.karvonen@ksyk.fi

Varapuheenjohtaja: Freya Barrow
freya.barrow@ksyk.fi